SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

189 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

 • June 24 - 28, 2019
 • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
 • Call For Papers

 

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
 • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
 • výstupů odborných vědeckých setkání,
 • nejlepších příspěvků konferencí,
 • přehledových statí,
 • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
 • pozvánek na nové ročníky,
 • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


   SCIRESCO journal
 • buďte informováni o elektronických konferencích
 • konkrétní konference, oborová zaměření
 • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

Epidemiology Conferences

Conferenceseries Ltd, USA in conjunction with its institutional partners and Editorial Board Members, is delighted to invite you all to the 11th International Conference on Epidemiology & Public Health which will be held at Copenhagen, Denmark during September 25-26, 2019. Go through the website: https://epidemiology.expertconferences.org The theme of Conference is Difficulties encountered and solutions adopted in the fields of Epidemiology and Public Health aims to bring a wide audience like Healthcare professionals, public health professionals, pathologist statistician clinician’s business professional’s foundation to learn quality medical care for the general public. It may help local health classes and conduct routine research in a managerial capacity. The conference will bring together healthcare professionals across all fields related to epidemiology career and public health practitioner globally. Target audience: Epidemiologists, veterinarians, microbiologists, clinicians, public health professionals, communication specialists, statisticians, social scientist environmental health expert’s business professionals, foundation leaders, direct service providers, policymakers, researchers, academicians. Epidemiology Conference Google analytics clearly reflects the interests of the global enthusiastic conference attendees like Epidemiologists, Public Health Researchers, Academicians, Practitioners, Early Career Scholars, students along with Industries, Organizations from Healthcare and Medicine space who are searching to attend and present or exhibit their research/organization. Epidemiology 2019 conference also covers broad subject matter expertise in healthcare epidemiology, long-term care, research methods, clinical microbiology, patient safety and quality, implementation science, and networking and communication.

Termín konání:

25.09.2019 - 26.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 25. září 2019

Genoteq healthcare

4th World Cancer Research Conference

After successful completion of our previous cancer conferences, with immense pleasure we welcome you to 4th World Cancer Research Conference (WCRC), 02-04 March 2020 at Amsterdam, Netherlands. Genoteq Healthcare invites you to attend and be a part of Cancer Conference Europe which is scheduled from 02-04 March 2020 at Amsterdam, Netherlands. Researchers and academicians belonging to the realm of cancer are cordially invited to share their research at a global platform.

Termín konání:

02.03.2020 - 04.03.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Chemie, Genoteq healthcare, 02. března 2020

PULSUS

European Gynecology and obstetrics congress

Gynecology 2020 is delighted to welcome researchers from the field of Gynecology and Obstetrics on February 17-18, 2020 at Paris, France

Termín konání:

17.02.2020 - 18.02.2020

Kategorie: Biovědy, PULSUS, 17. února 2020

ARA

2019 Bangkok ACMASS Annual Conference on Management and Social Science

The Fourth Industrial Revolution life has already had an overwhelming impact on our daily lives. The most widely discussed topic is the Artificial Intelligence. Artificial Intelligence has the capability of self-learning and analyzing big data and make serious judgement without emotional interact. Our lifestyle and choices we make are quietly influenced by the applications of Artificial Intelligence. For example, the movie you want to watch, the restaurant you are going to, the food you want to buy, etc. When everything in your life is no longer entirely up to you, we are closely integrated with another “Artificial World”. As every industry, every class down to every individual is involved in this generation of 4IR and the world of Artificial Intelligence, in view of the advent of this new type of life, HEF, which will be held from November 19-21, 2019 in Bangkok, Thailand, is bringing the world's scholars, professionals, academics and more who are interested in the field of the Fourth Industrial Revolution and AI together in the field across engineering, natural sciences and social sciences to share ideas and experience, and discuss various subjects and developments. Call for Papers! Both full paper and abstract are welcomed to submit. Topics are listed but not restricted to the followings: Special Session: Artificial Intelligence is changing the world: What the impacts and challenges? Communication Economics Culture Education Finance Law Politics Business & Management Psychology Society

Termín konání:

17.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Filozofie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Management, marketing, Hospodářství, Politologie, Právo, Ostatní, Psychologie, ARA, 17. listopadu 2019

ARA

2019 Bangkok IBCELC International Biotechnology, Chemical Engineering and Life Science Conference

The Fourth Industrial Revolution life has already had an overwhelming impact on our daily lives. The most widely discussed topic is the Artificial Intelligence. Artificial Intelligence has the capability of self-learning and analyzing big data and make serious judgement without emotional interact. Our lifestyle and choices we make are quietly influenced by the applications of Artificial Intelligence. For example, the movie you want to watch, the restaurant you are going to, the food you want to buy, etc. When everything in your life is no longer entirely up to you, we are closely integrated with another “Artificial World”. As every industry, every class down to every individual is involved in this generation of 4IR and the world of Artificial Intelligence, in view of the advent of this new type of life, HEF, which will be held from November 19-21, 2019 in Bangkok, Thailand, is bringing the world's scholars, professionals, academics and more who are interested in the field of the Fourth Industrial Revolution and AI together in the field across engineering, natural sciences and social sciences to share ideas and experience, and discuss various subjects and developments. Call for Papers! Special Session Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence This special session: Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence provides a common platform for researchers to present theoretical and applied research findings for enhancing and developing intelligent systems. Through its discussions of advances in and applications of artificial intelligence, this session highlights core concepts in biometric imagery, feature recognition, and other related fields, along with their applicability.

Termín konání:

17.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Nauky o materiálech, Chemie, Biovědy, ARA, 17. listopadu 2019