SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

179 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
  • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
  • výstupů odborných vědeckých setkání,
  • nejlepších příspěvků konferencí,
  • přehledových statí,
  • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
  • pozvánek na nové ročníky,
  • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


   SCIRESCO journal

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

SCHOLARS CONFERENCES LIMITED

Scholars International Conference on Frontiers in Chemistry and Drug Discovery

Theme: Enlightening the Advancements and Exploring the New Horizons in Chemistry and Drug Discovery" Conference Brochure | Submit Abstract | Scientific Sessions Scholars International Conference takes pleasure in inviting the scientific community across the globe to attend the Scholars International Conference on Frontiers in Chemistry and Drug Discovery during December 02-03, 2019 at Madrid, Spain around the theme "Enlightening the Advancements and Exploring the New Horizons in Chemistry and Drug Discovery" Why to Attend?? Chemistry Frontiers 2019 Conference is a multidisciplinary program with broad participation with members from around the globe focused on learning about Chemistry and Drug Discovery and its advances. This is your best opportunity to reach the largest assemblage of participants from chemistry and drug discovery community that is from academia, Business, medical groups, related associations, societies and also from government agencies, pharmaceutical, biomedical and medical device industries. Who should attend and Who You’ll Meet: Directors/Senior Directors/Executive Directors and Vice Presidents/Senior Vice Presidents/Executive Vice Presidents and Heads/Leaders/Partners of: Scientist, Research scholars Pharma/Biotech and Medical Device industries Hospitals, Associations Pharmacy institutes Societies Important Scientific sessions: General Chemistry Pharmaceutical Chemistry Industrial Chemistry Food Chemistry Computer Aided Drug Design (CADD) Physical Chemistry and Chemical Physics Sustainable, Green, and Environmental Chemistry Theoretical and Computational Chemistry Inorganic Chemistry Materials Chemistry and Many more…. Chemistry Frontiers 2019 is comprised of 25 tracks and 125 sessions designed to offer comprehensive sessions that address current issue. For more scientific sessions and abstract submission, please visit: https://scholarsconferences.com/chemistry-frontiers/scientific-sessions

Dates:

02.12.2019 - 03.12.2019

Category: Geography , Chemistry, SCHOLARS CONFERENCES LIMITED , December 02, 2019

SCHOLARS CONFERENCES LIMITED

International Conference on Advances in Neurology and Neuropsychiatry

Scholars Conferences is proud to present the highly anticipated “Scholars International Conference on Advances in Neurology and Neuropsychiatry” (Neuropsychiatry 2019) to be held on November 20-21, 2019 at Tokyo, Japan. The conference program consists of world-class keynote addresses, industry-led presentations, as well as extensive networking opportunities, creating an interactive platform for high-level scientific and business discussions. Over 100 delegates representing leading Universities, Colleges, Institutes, Organizations, Companies, internationally renowned research & academic institutions will be present at our prestigious conference. Taking place over this November 2019, our Conference is a perfect platform to gain insight from basic researchers through to global colleagues and audience. This year we are anticipating the Conference with over 100+ attendees all around the globe over 30+ countries. The following main themes of the conference have been discussed during presentations of the two-day event, which reflect current education research, developments and innovations internationally and as evidenced in both Neurology and Neuropsychiatry Research and their Evidence Based Practice. Neurobehavioral effects of developmental toxicity The global Burden of Neurological Disorders The Data to put Neurology on top of the public-health agenda Neurodevelopmental toxicity: still more questions than answers Neurochemical Aspects of Neurological Disorders The need for a Global Neurology Alliance Autoimmune Neurologic Disorders Neurological Complications in Childhood Nephrotic Syndrome Neurologic Dysphagia Neurodevelopmental Outcome after Extreme Prematurity Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Neurological Defects

Dates:

20.11.2019 - 21.11.2019

Category: Sociology, Human & Social Sciences, Biological sciences, SCHOLARS CONFERENCES LIMITED , November 20, 2019

scholars Conferences  Limited

Scholars World Heart Summit

Scholars Conferences is proud to present the highly anticipated “Scholars World Heart Summit” (Heart Congress 2019) to be held on November 18-19, 2019 at Tokyo, Japan. The conference program consists of world-class keynote addresses, industry-led presentations, as well as extensive networking opportunities, creating an interactive platform for high-level scientific and business discussions. Over 100 delegates representing leading Universities, Colleges, Institutes, Organizations, Companies, internationally renowned research & academic institutions will be present at our prestigious conference.

Dates:

18.11.2019 - 19.11.2019

Category: Media , scholars Conferences Limited , November 18, 2019

Madridge Conferences

4th International Earth Science & Global Geology Conference

Earth Science-2019 is an exciting event with many interesting applications and technologies which deal with various issues like Earth Quakes, Biodiversity, Environment, Geological Hazard Assessment, GIS, Remote Sensing and Geospatial Sciences and other related subjects.

Dates:

02.12.2019 - 03.12.2019

Category: Ecology, Geography , Forestry, Madridge Conferences, December 02, 2019

 Conference Series LLC Ltd

23rd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

ME Conferences is delighted to announce the next event "23rd World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care" to be held on November 21-22, 2019 in Dubai, UAE. For more information: https://neonatalcare.pediatricsconferences.com/ PEDIATRICS NEONATAL CARE 2019 typically incorporate lectures, paper and poster sessions, and panel discussions with prominent international experts and scholars. We also feature product exhibitions, workshops, and student research competitions that generate networking opportunities for all attendees. The 2019 Conference is bringing together 50+ professionals from 23+ countries for the education, innovation and collaboration – all at one time, all in one place. Choose from 20+ education sessions, 10+ exhibitors, and endless networking events. Abstracts are welcome in all areas related to Pediatrics, Neonatology & Primary Care

Dates:

21.11.2019 - 22.11.2019

Category: Medicine, Health Service, Conference Series LLC Ltd, November 21, 2019