SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

202 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

SCIRESCO journal

Vážené kolegyně, vážení kolegové a pořadatelé vědeckých konferencí,

s ohledem na naši dlouhodobou podporu práce se souhrnnými konferenčními výstupy jsme se za pomoci domácích i zahraničních akademických pracovišť rozhodli o založení popularizačního vědeckého časopisu GRANT journal, jehož smyslem je podpora přenosu vědeckých informací a poznatků.

GRANT journal s vlastním ISSN obsahuje veškeré parametry pro naplňování povinné publicity konferenčních setkání a měl by umožnit především pořadatelům, resp. organizačním výborům, rozšíření záběru potenciálních účastníků o dané odborné setkání v navazujících ročnících.

Hlavním záměrem journalu je zveřejňování: 
  • souhrnných zpráv o konaných univerzitních vědeckých konferencích,
  • výstupů odborných vědeckých setkání,
  • nejlepších příspěvků konferencí,
  • přehledových statí,
  • výsledků akademických workshopů a kolokvií,
  • pozvánek na nové ročníky,
  • záměrů networkingu akademické obce.

Časopis není nikterak oborově vyhraněn, kdy je však pro příjem textu stěžejní naplnění požadavku odbornosti a vědeckého pozadí publikovaného textu. Jsou přijímány česky, slovensky a anglicky psané příspěvky.

Budeme rádi, pokud se na utváření tohoto časopisu budete spolupodílet jak formou zaslání příspěvku journalu, tak i vlastními doporučeními a účastí v radě journalu, které je otevřeno pro fyzické osoby i vědecká pracoviště (fakulty, katedry, ústavy).

S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit.

Podpořme společně práci s výsledky vědeckých setkání, informujte o závěrech Vašeho odborného setkání!

realizační tým
www.vedeckekonference.cz

Texty k publikování, dotazy, zájem o spolupráci směřujte na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


   SCIRESCO journal

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

MOCT

2020 ICEEPS International Conference on Education, Economics, Psychology and Social Studies

International Conference on Education, Economics, Psychology and Social Studies (ICEEPS 2020) will take place on July 7-9 in Tokyo, Japan. ICEEPS is grateful to welcome all professors, scholars, and students from academics besides the researchers and business people from industrial circles to attend, share and discuss the related researches and cases in theoretical and practical aspects. The objective of this Conference is to communicate the relevant issues pertaining to climate change and sustainable development. By identifying the challenges of Climate Change and Global Instability, 2020 ICEEPS designed 6 tracks that consist of several subtopics to explore this subject.

Dates:

07.07.2020 - 09.07.2020

Category: History, Culture, Economy, Banking, Finance, Sociology, Human & Social Sciences, Logistics , Management, Marketing , Economy , Politics , Law , Psychology, MOCT, July 07, 2020

Coalesce research group

Cardiology Conference

Coalesce Research Group is very delighted to invite you to “World Congress on Cardiology and Heart Diseases (World Cardiology 2020)” on ‘March 30-31, 2020’ at ‘Kyoto, Japan’ with the ongoing theme “Promoting excellence through latest advances in Cardiac Science”. We heartily welcome all the eminent researchers, students and delegates to make their valuable presence in this approach to witness the valuable scientific discussions and contribute to the longer term innovations in the field of Cardiology, Heart diseases and Treatment, etc. The main theme of the conference is to provide unique ethical and responsive methods to all researchers towards Cardiology cases and the upcoming medical care towards the Cardiology and to deal with most updated research.

Dates:

30.03.2020 - 31.03.2020

Category: Medicine, Health Service, Coalesce research group, March 30, 2020

MOCT

6th Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences

The current warming trend is of particular significance, as it brings severe and disastrous consequences and is now proceeding at a rate that is unprecedented over decades. Endangering the survival of the Earth’s flora and fauna, and the human race is no exception. Climate change also increases the appearance of more violent weather phenomena, drought, fires, heat/cold waves, the death of animal and plant species, flooding from rivers and lakes, the creation of climate refugees and destruction of the food chain and economic resources, especially in developing countries. It is an issue that requires solutions that need to be coordinated at the international level to help developing countries move toward a low-carbon economy. The 6th ACCMES focus on global research challenges and solutions in the field of Climate Change and Global instability, we welcome new research findings, ideas and suggestions from potential researchers and activists. There will be main conference tracks underpinned by sessions around these but not limited to: - Climate Change - Disaster Reduction - Global Instability - Civil Sciences - Material Science - Environmental Sciences

Dates:

07.07.2020 - 09.07.2020

Category: Sciences of materials , MOCT, July 07, 2020

 Conference Series LLC Ltd

8th Edition of International Conference on Pharmacognosy and Medicinal Plants

Euroscicon welcomes every one of the members from everywhere throughout the world to go to "eighth Edition Of International Conference On Pharmacognosy and Medicinal Plants" during March 09-10, 2020 in Rome,Italy which incorporates brief keynote introductions, Oral talks, Poster introductions, Symposiums, Workshops and Exhibitions.

Dates:

09.03.2020 - 10.03.2020

Category: Safety, Crisis Management, Theatre, Film, Music, Dancing, Conference Series LLC Ltd, March 09, 2020

ME Conferences

2nd International Conference on Pediatrics and Primary Healthcare Nursing

ME Conferences extends its welcome to “2nd International Conference on Pediatrics and Primary Healthcare Nursing” during March 26-27, 2020 in Abu Dhabi, UAE with a theme “Little Feet, Big Steps: Advancing Pediatric Nursing Care’’ assures an exceptional scientific program promoting many acclaimed and logic tormenting speakers.

Dates:

26.03.2020 - 27.03.2021

Category: Medicine, Health Service, ME Conferences, March 26, 2020