SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

189 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

Epidemiology Conferences

Conferenceseries Ltd, USA in conjunction with its institutional partners and Editorial Board Members, is delighted to invite you all to the 11th International Conference on Epidemiology & Public Health which will be held at Copenhagen, Denmark during September 25-26, 2019. Go through the website: https://epidemiology.expertconferences.org The theme of Conference is Difficulties encountered and solutions adopted in the fields of Epidemiology and Public Health aims to bring a wide audience like Healthcare professionals, public health professionals, pathologist statistician clinician’s business professional’s foundation to learn quality medical care for the general public. It may help local health classes and conduct routine research in a managerial capacity. The conference will bring together healthcare professionals across all fields related to epidemiology career and public health practitioner globally. Target audience: Epidemiologists, veterinarians, microbiologists, clinicians, public health professionals, communication specialists, statisticians, social scientist environmental health expert’s business professionals, foundation leaders, direct service providers, policymakers, researchers, academicians. Epidemiology Conference Google analytics clearly reflects the interests of the global enthusiastic conference attendees like Epidemiologists, Public Health Researchers, Academicians, Practitioners, Early Career Scholars, students along with Industries, Organizations from Healthcare and Medicine space who are searching to attend and present or exhibit their research/organization. Epidemiology 2019 conference also covers broad subject matter expertise in healthcare epidemiology, long-term care, research methods, clinical microbiology, patient safety and quality, implementation science, and networking and communication.

Termín konání:

25.09.2019 - 26.09.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 25. září 2019

Genoteq healthcare

4th World Cancer Research Conference

After successful completion of our previous cancer conferences, with immense pleasure we welcome you to 4th World Cancer Research Conference (WCRC), 02-04 March 2020 at Amsterdam, Netherlands. Genoteq Healthcare invites you to attend and be a part of Cancer Conference Europe which is scheduled from 02-04 March 2020 at Amsterdam, Netherlands. Researchers and academicians belonging to the realm of cancer are cordially invited to share their research at a global platform.

Termín konání:

02.03.2020 - 04.03.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Chemie, Genoteq healthcare, 02. března 2020

PULSUS

European Gynecology and obstetrics congress

Gynecology 2020 is delighted to welcome researchers from the field of Gynecology and Obstetrics on February 17-18, 2020 at Paris, France

Termín konání:

17.02.2020 - 18.02.2020

Kategorie: Biovědy, PULSUS, 17. února 2020

ARA

2019 Bangkok ACMASS Annual Conference on Management and Social Science

The Fourth Industrial Revolution life has already had an overwhelming impact on our daily lives. The most widely discussed topic is the Artificial Intelligence. Artificial Intelligence has the capability of self-learning and analyzing big data and make serious judgement without emotional interact. Our lifestyle and choices we make are quietly influenced by the applications of Artificial Intelligence. For example, the movie you want to watch, the restaurant you are going to, the food you want to buy, etc. When everything in your life is no longer entirely up to you, we are closely integrated with another “Artificial World”. As every industry, every class down to every individual is involved in this generation of 4IR and the world of Artificial Intelligence, in view of the advent of this new type of life, HEF, which will be held from November 19-21, 2019 in Bangkok, Thailand, is bringing the world's scholars, professionals, academics and more who are interested in the field of the Fourth Industrial Revolution and AI together in the field across engineering, natural sciences and social sciences to share ideas and experience, and discuss various subjects and developments. Call for Papers! Both full paper and abstract are welcomed to submit. Topics are listed but not restricted to the followings: Special Session: Artificial Intelligence is changing the world: What the impacts and challenges? Communication Economics Culture Education Finance Law Politics Business & Management Psychology Society

Termín konání:

17.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Ekonomie, bankovnictví, finance, Filozofie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Management, marketing, Hospodářství, Politologie, Právo, Ostatní, Psychologie, ARA, 17. listopadu 2019

ARA

2019 Bangkok IBCELC International Biotechnology, Chemical Engineering and Life Science Conference

The Fourth Industrial Revolution life has already had an overwhelming impact on our daily lives. The most widely discussed topic is the Artificial Intelligence. Artificial Intelligence has the capability of self-learning and analyzing big data and make serious judgement without emotional interact. Our lifestyle and choices we make are quietly influenced by the applications of Artificial Intelligence. For example, the movie you want to watch, the restaurant you are going to, the food you want to buy, etc. When everything in your life is no longer entirely up to you, we are closely integrated with another “Artificial World”. As every industry, every class down to every individual is involved in this generation of 4IR and the world of Artificial Intelligence, in view of the advent of this new type of life, HEF, which will be held from November 19-21, 2019 in Bangkok, Thailand, is bringing the world's scholars, professionals, academics and more who are interested in the field of the Fourth Industrial Revolution and AI together in the field across engineering, natural sciences and social sciences to share ideas and experience, and discuss various subjects and developments. Call for Papers! Special Session Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence This special session: Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence provides a common platform for researchers to present theoretical and applied research findings for enhancing and developing intelligent systems. Through its discussions of advances in and applications of artificial intelligence, this session highlights core concepts in biometric imagery, feature recognition, and other related fields, along with their applicability.

Termín konání:

17.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Nauky o materiálech, Chemie, Biovědy, ARA, 17. listopadu 2019