SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

164 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

2nd International Conference on Addiction and Psychiatry

Addiction 2019 invites Speakers, Researchers, Exhibitors, and Sponsors from everywhere throughout the world to join the conference which will be held June 10-11, 2019, Helsinki, Finland. Addiction 2019 is an International Conference which unites researchers, youthful analysts, students and making the Congress an ideal stage to share encounters, pick up and assess rising advancements in Addiction medicine, Addiction Research and Therapy over the globe. Participating in this conference will be a good opportunity to meet personalities in the field of Addiction & Psychiatry and to learn the latest technological advancements.

Termín konání:

10.06.2019 - 11.06.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Psychologie, Conference Series LLC Ltd, 10. června 2019

PULSUS

6th International Conference on Material Science and Nanotechnology

On behalf of Pulsus group, we take immense pleasure in inviting all the participants from all over the world to attend the Material Science Conference entitled "6th International Conference on Material Science and Nanotechnology" to be held in Rome, Italy during July 22-23, 2019. The conference will be organized around the theme “Future Outlook in the Field of Advanced Materials and Nanotechnology” Materials science, the investigation of the properties of solid materials and how those properties are controlled by a material's constitution and structure. It grew an amalgam of strong state material science, metallurgy, and engineering. Since the rich assortment of materials properties can't be comprehended inside the setting of any single established order. With a fundamental comprehension of the sources of properties, materials can be chosen or intended for a gigantic assortment of uses, running from auxiliary steels to microchips. Materials science is subsequently critical to designing exercises, for example, hardware, aviation, media communications, data handling, atomic power, and vitality transformation. Materials researchers accentuate seeing how the historical backdrop of a material (its handling) impacts its structure, and accordingly the material's properties and execution. The comprehension of preparing structure-properties connections is known as the materials worldview. This worldview is utilized to propel understanding in an assortment of research regions, including nanotechnology, biomaterials, and metallurgy. Materials science is additionally an imperative piece of criminological designing and disappointment examination - researching materials, items, structures or parts which fall flat or don't work as expected, making individual damage or harm property. Such examinations are critical to comprehension, for instance, the reasons for different avionics mishaps and occurrences. The earliest systematic discussion of nanotechnology is a speech given by Richard Feynman (American physicist, 1918-1988) in 1959. In this speech, Feynman discussed the importance "of manipulating and controlling things on a small scale" and how they could "tell us much of great interest about the strange phenomena that occur in complex situations. “The term 'nanotechnology' was used first by the Japanese scientists Norio Taniguchi (1912-1999) in a 1974 paper on production technology that creates objects and features on the order of a Nano-meter. The implications of nanotechnology are wide-ranging and could include medicine, military applications, computing, and astronomy. There is growing recognition of the importance of educating future scientists and engineers about this emerging field of NANOTECHNOLOGY, as well as address safety and health aspects of Nanomaterials.

Termín konání:

22.07.2019 - 23.07.2019

Kategorie: Nauky o materiálech, Ostatní, Chemie, PULSUS, 22. července 2019

ME Conference

14th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease

Dementia Conference 2019 welcomes you to grace with your presence. 14th Annual Conference on Dementia and Alzheimer's Disease to be held in Johannesburg, South Africa during November 18-19, 2019. This Dementia2019 Conference will bring University professors, Neuro Psychologists, Neuro Chemist, Neurophysiologist, Neurosurgeons, Neurology organization & societies, Neuromuscular Specialist, Pharmacists, Pharmaceutical companies globally with the theme of “A Global Forum to Advance Dementia Science”.

Termín konání:

18.11.2019 - 19.11.2019

Kategorie: Ostatní, Psychologie, ME Conference , 18. listopadu 2019

 Conference Series LLC Ltd

7th World Heart Congress

We welcome you all to attend the 7th World Heart Congress from August 19 - 20, 2019 at Vienna, Austria which melds brief Keynote presentations, speaker talks, Exhibition, Symposium, workshops and special sessions. Key Figures of World Heart Congress 2019 | Vienna • 2 days of scientific exchange • 30+ scientific sessions • 80+ international expert faculty members • 100+ healthcare professionals Topics Echocardiography, Cardiovascular Pharmacology, Cardiovascular Diseases, Cardiology, Clinical Cardiology, Cardiology Diagnostic Tests, Clinical Cardiology & Diabetes, Future of Interventional Cardiology, Current Research in Cardiology Call for Papers World Heart Congress 2019 Emphasizes on: Heart Failure & Diseases, Heart Diagnosis, Cardiac Surgery, Cardiac and Cardiovascular Research, Heart Devices, Diabetes, Heart and Stroke, Paediatric Cardiology, Interventional Cardiology, Cardiac Nursing, Heart Regeneration, Cardiac Pharmacology, Cardiology - Future Medicine, Case Reports on Cardiology. Conference Website: https://heart.insightconferences.com/ Email: heart_congress2019@rediffmail.com

Termín konání:

19.08.2019 - 20.08.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Průmysl, strojírenství, technologie, Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 19. srpna 2019

Conferenceseries llc LTD

2nd World Heart and Brain Conference

World Heart and Brain conference is a unique meeting that unites cardiologists and neurologists in order to pursue a holistic approach to understanding the connection between the heart and the brain. As a leader in the emerging multidisciplinary field of neuroradiology, Heart Brain 2019 has set the standard in the rapidly growing field of integrated medicine that encourages a broad spectrum of knowledge for improved practice and patient care.

Termín konání:

30.05.2019 - 31.05.2019

Kategorie: Nauky o materiálech, Ostatní, Conferenceseries llc LTD, 30. května 2019