SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

158 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Conference Series llc LTD

International Conference on Cardiology and Cardiac Nursing

International Conference on Cardiology and Cardiac Nursing is going to be between 15 November and 16 November 2018. The venue of the Conference has been decided on as Hyatt Regency in Osaka, Japan. There is undoubtedly the opportunity to get the current breakthroughs in Cardiology, Health Care, Cardiac Nursing, Heart Diseases, Cardiovascular, Stroke and Heart Failure at this main Congress.

Termín konání:

15.11.2018 - 16.11.2018

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series llc LTD, 15. listopadu 2018

 Conference Series LLC Ltd

Veterinary Conferences

Veterinary Conference welcomes participants, visitors, delegates and exhibitors from all over the world to the extravagant city of London, UK which is going to be held on May 02-03, 2019. The conference is focusing on a wide array of topics including veterinary research, veterinary medicine, animal nutrition, poultry production, animal reproduction, animal welfare and clinical veterinary. This veterinary conference focuses on the exponential growth taking place in the veterinary sector. We invite you to join in our event along with most eminent personalities to share your ideas and also gain knowledge from other competitors.

Termín konání:

02.05.2019 - 03.05.2019

Kategorie: Ostatní, Biovědy, Conference Series LLC Ltd, 02. května 2019

Infonomics Society

World Congress on Internet Security

Call for Abstracts, Extended Abstracts, Industrial Presenations, Papers, Tutorials, Workshops and Special Tracks! ******************************************************** World Congress on Internet Security (WorldCIS-2018) December 10-13, 2018 Venue: The Møller Centre University of Cambridge, United Kingdom www.worldcis.org ******************************************************** The WorldCIS-2018 is an international forum dedicated to the advancement of the theory and practical implementation of security on the Internet and Computer Networks. The inability to properly secure the Internet, computer networks, protecting the Internet against emerging threats and vulnerabilities, and sustaining privacy and trust has been a key focus of research. The WorldCIS aims to provide a highly professional and comparative academic research forum that promotes collaborative excellence between academia and industry. The objectives of the WorldCIS are to bridge the knowledge gap between academia and industry, promote research esteem and to fostering discussions on information technologies, information systems and global security applications. The WorldCIS-2018 invites speakers and researchers to submit papers that encompass conceptual analysis, design implementation and performance evaluation. Original papers are invited on recent advances in Internet, Computer Communications and Networking Security. The topics in WorldCIS-2018 include but are not confined to the following areas: *Internet Security *Security, trust and privacy *Self-organizing networks *Sensor nets and embedded systems *Service overlays *Switches and switching *Topology characterization and inference *Traffic measurement and analysis *Traffic engineering and control *Trust and Data Security *Virtual and overlay networks *Web services and performance *Wireless mesh networks and protocols *Ad hoc mobile networks Security *Addressing and location management *Broadband access technologies *Blended Internet Security Methods *Biometrics *Boundary Issues of Internet Security *Capacity planning *Cellular and broadband wireless nets *Congestion control *Content distribution *Cryptography *Cross layer design and optimization *Cyber-physical computing/networking *Geographic information systems *Privacy Protection and Forensic in Ubi-com *Quality of Service Issues *Regulations *Secured Database Systems *Security in Data Mining *Security and Access Control *Semantic Web and Ontology *Data management for U-commerce *Software Architectures *Defence Systems *Delay/disruption tolerant networks *End Users *Enabling technologies for the Internet *Implementation and experimental testbeds *Future Internet Design and Applications *Middleware support for networking *Mobility models and systems *Multicast and anycast *Multimedia protocols and networking *Network applications and services *Network architectures Network control *Network management *Network simulation and emulation *Novel network architectures *Network and Protocol Architectures *Peer-to-peer communications *Performance evaluation *Power control and management *Pricing and billing *Protocols and Standards *Resource allocation and management *RFID *Optical networks *Routing protocols *Scheduling and buffer management *Virtual Reality SUBMISSION INSTRUCTIONS: * You can submit your abstract to abstract@worldcis.org * You can submit your extended abstract or full paper at http://www.worldcis.org/paper-submission/ or email your paper to papers@worldcis.org * You can submit your poster via email at posters@worldcis.org * You can submit your workshop via email at workshop@worldcis.org * You can submit your special track via email at specialtrack@worldcis.org IMPORTANT DATES: *Abstract or Extended Abstract (Work in Progress) Submission Date: September 15, 2018 *Notification of Abstract or Extended Abstract Acceptance/Rejection: September 20, 2018 *Proposal of Industrial Presentation: September 22, 2018 *Notification of Industrial Presentation Acceptance: September 30, 2018 *Full Paper Submission Date: September 22, 2018 *Notification of Paper Acceptance/Rejection: September 30, 2018 *Workshops and Tutorials Submission Date: September 22, 2018 *Notification of Workshop and Tutorial Acceptance: September 30, 2018 *Special Track Submission Date: September 22, 2018 *Notification of Special Track Acceptance: September 30, 2018 *Poster/Demo Submission Date: September 22, 2018 *Notification of Poster/Demo Acceptance: September 30, 2018 *Camera Ready Paper Due: November 01, 2018 *Early Registration Deadline: October 01, 2018 *Late Registration Deadline (Authors only): November 01, 2018 *Late Registration Deadline (Participants only): November 05, 2018 *Conference Dates: December 10 - 13, 2018 For further details, please visit conference website www.worldcis.org YouTube https://youtu.be/dX_FGn_xsZ8

Termín konání:

10.12.2018 - 13.12.2018

Kategorie: Informatika, informační technologie, Infonomics Society, 10. prosince 2018

 Conference Series LLC Ltd

26th World Congress on Neurology and Neurodisorders

Dear Colleague., Greetings!!! With the success and overwhelming response of our previous conferences, Conference Series LLC Ltd is well pleased to announce its “26th World Congress on Neurology and Neurodisorders”, April 22-23, 2019, Tokyo, Japan. On behalf of the Conference Executive Board, we are glad to invite you as a Speaker at Neurodisorders Congress 2019. Looking forward to hear from you at earliest regarding your participation in the event. Ms. Reshma Rani Program Manager | Neurodisorders Congress 2018 neurodisorderscongress@conferenceint.com +1-650-889-4686 Ext: 6094 47 Churchfield Road, London, W3 6AY

Termín konání:

22.04.2019 - 23.04.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 22. dubna 2019

 Conference Series LLC Ltd

5th International Conference on Mental Health and Human Resilience

Dear Colleagues, We took an immense pleasure to invite you for this prominent Occasion "5th International Conference on Mental Health and Human Resilience” from March 07-08, 2019 at Barcelona, Spain. Mental Health 2019 Organizing Committee allures to honour you as a Speaker/Delegate for the Conference. The session's enclosure provokes you towards the necessity of doctoring the Mental Health Barriers and application of remedial approaches and also to conscience you with assurance over life through execution of novelistic technologies. For more details: https://mentalhealth.insightconferences.com/ Olivia Caroline Program Manager Mental Health 2019 Conference Series llc LTD 47 Churchfield Road, London, W3 6AY, UK Whatsapp Number- +1 205 509 4578 Tel: +1 800 014 8923

Termín konání:

07.03.2019 - 08.03.2019

Kategorie: Psychologie, Conference Series LLC Ltd, 07. března 2019