SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

160 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

 Conference Series LLC Ltd

2nd Global Cardiology Summit

After the successful completion of Cardiology Summit 2018, we are glad to announce the next series “2nd Global Cardiology Summit” which is going to be held at Perth, Australia during May 13-14, 2019. The conference is organized around the theme “Where the world of Cardiology and Health Care comes together”. Cardiology Summit 2019 is a best suitable platform for all the cardiologists and cardiac experts from all over the world to discuss the research, innovations and scientific advancements in Cardiology and Health Care. This congress is a meld of keynotes, workshops, oral talks, poster presentation and Exhibitions. The important highlights of this conference are: Cardiovascular Diseases, Infectious diseases of Heart, Interventional Cardiology, Cardiovascular Surgery, Cardiovascular Pharmacology, Neurocardiology, Cardiac Regeneration, Cardio-Oncology, Pediatrics and Geriatric Cardiology, Nuclear Cardiology, Cardiometabolic diseases, Cardiovascular Devices, Cardiac Nursing, Digital Health and Cardiology, Advances in Cardiology and Case Reports. On behalf of Organizing Committee Members, we invite you to join us at Perth during May 15-16, 2018 and we hope that you will enjoy the Conference and that your interaction with your colleagues from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding. We also hope and trust that you will enjoy your visit to the very beautiful and exciting city of Perth, Australia. Important Links: Event Website: https://goo.gl/8ASv2f Abstract Submission: https://goo.gl/1h49Qq Registration: https://goo.gl/81Rx7P Looking forward to seeing you at Perth, Australia! Sincerely Yours Jennifer Jones Program Coordinator Cardiology Summit 2019 Phone: +17005085200 Extension: 6028 Email: cardiology@cardiologysummit.net Email: cardiologysummit@cardiologymeeting.com

Termín konání:

13.05.2019 - 14.05.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Ostatní, Conference Series LLC Ltd, 13. května 2019

Conference Series Ltd

26th Global Nursing and Health Care Conference

Greetings from Global Nursing 2019 We are pleased to invite you to participate at upcoming “26th Global Nursing and Health Care Conference” during May 06-07, 2019 at Rotterdam, Netherlands. Global Nursing 2019 focuses on the theme “Exploring the Possibilities and Novel Research in Nursing and Healthcare” which aims in gathering the eminent research communities catalysing information exchange and networking between renowned experts around the world of diverse backgrounds fostering advancements in Nursing. We have gone through your profile and as per your eminence in the arena of Nursing and its allied areas; we would like to have your presence as a Speaker for Global Nursing 2019 which will definitely add a good impact to our conference. We believe all the professionals, who are gathering, will be learnt from your research talk at the conference. Conference website: https://globalnursing.nursingconference.com/ Please let us know your interest to be a Speaker at this international event and hence will be glad to provide you with more details for the participation confirmation. For any information required, do not hesitate to ask for assistance. We appreciate your time and consideration, and looking forward to hear positive response from you. Thanks & Regards, John Lever Program Manager | Global Nursing 2019 47 Churchfield Road, W3 6AY,London, UK Tel: + 44-2039363178

Termín konání:

06.05.2019 - 07.05.2019

Kategorie: Nauky o zemi, Biovědy, Conference Series Ltd, 06. května 2019

Euroscicon LTD

Clinical and Medical Case Reports Conference 2019

Hi, I am connecting with you to check whether you would be attending as a speaker for the Clinical and Medical Case Reports Conference 2019 to be held Barcelona, Spain May 27-28, 2019. We take great pleasure in inviting you to the conference. We would be delighted to have your presence at the conference. We are looking for more than 500 attendees to represent their research works and ideas. The theme of the conference is Clinical and medical case studies that pave way for an advanced healthcare. Let me know if you are interested and I wish to send more details on this. You can learn more about our congress by visiting our email: https://casereports.euroscicon.com/. Cheers, Ashley Benjamin| Program Manager Clinical and Medical Case Reports 2019

Termín konání:

27.05.2019 - 28.05.2019

Kategorie: Nauky o materiálech, Euroscicon LTD, 27. května 2019

Euroscicon

22nd International Conference on New Horizons in Cardiology & Cardiologists Education

22nd International Conference on New Horizons in Cardiology & Cardiologists Education. March 07-08, 2019 Berlin, Germany Theme: Experts Insights into Discovery of Millennium Routes of Cardiology On behalf of the organizing committee, we invite you to join us for an exciting and stimulating meeting! The principal objective of this conference is to provide an international forum for cutting edge research in Heart Diseases, Cardiology and Cardiologists Education This meeting gives "the central focus" for individuals to display their exploration and trade thoughts in a European scene. The sorting out group collects top speakers covering the most recent advances in the field, joining assorted variety in each sense. This activity has been planned and implemented in accordance with the accreditation requirements and policies of the Accreditation Council for Continuing Medical Education (CME and CPD Credits) This annual gathering of Cardiologists, Research Scientists and Young Researchers at Berlin aims to provide an insight about the latest advancement and treatment modalities in the field of Cardiology and other associated prospects. The analysis of the past conference evaluation shows that the event was very well received as a valuable and stimulating. The majority of delegates who completed the conference evaluation forms rated the conference as a whole as “excellent” or “very good”. Don’t forget to let us know in advance if you are thinking of attending the event and if you have any particular questions that you want to ask our team! Benefits: o Earn up to 14 CME Credits** by Participating at our conference o Grow Your Professional Network with experts in the field o CPD Credits by CPD Standards Office, UK o IOCM Certification o published your abstracts in the respective supporting International Journals o Each abstract will receive a (DOI) Number provided by Cross Ref o One on One Meeting with Eminent Speakers o Live streaming of the conference o Keynote sessions by world’s most eminent researchers o Top Industries Representation o Thought provoking Symposia’s and Workshops o Preconference workshops in all major countries o Nominations for Best Poster Award o Outstanding Young Researcher Award o Group Registration benefits o Advance research oriented presentations o Collaborations across Academia & Industry Cardiology Insights 2019 is a global platform to discuss and learn about Heart Associated Diseases and their Treatment. Cardiology is a field of medicine that deals with the study of Heart. This study involves understanding the functioning of the heart and also about its valves. It is the study that helps gain knowledge on how to tackle disorders caused to the organ. Cardiologists are the doctors specialized in medical diagnosis and treatment of coronary artery disease, congenital heart defects, Heart failure, treatment Valvular Heart disease and electrophysiology.

Termín konání:

07.03.2019 - 08.03.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Euroscicon, 07. března 2019

 Conference Series LLC Ltd

24th International Conference on Dental Education

Dear Dr Greetings from Dental Education 2019 On Behalf of Organizing Committee we would like to Incite you as Speaker/ Delegate . Submit your Abstract and Avail 25% Discount on Registration and Accommodation For more details : https://dentaleducation.dentalcongress.com/ Regards Diana Watson

Termín konání:

18.03.2019 - 19.03.2019

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 18. března 2019