SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

201 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Pozvánky na elektornické konference emailem

Chci být informován o:

 Právní ROZPRAVY (právo)   QUAERE (multidisciplinární) 
 SAPERE AUDE (pedagogika, psychologie)   CzechSTAV (stavebnictví) 
 Masarykova konference pro doktorandy   Technológia Europea (strojírenství) 
 Evropské pedagogické fórum (pedagogika)   CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries  

Chci být informován o konferencích s odborným zaměřením:

 Bezpečnost, krizové řízení   Biovědy 
 Cestovní ruch   Dějiny, kultura 
 Design   Divadlo, film, hudba, tanec, výtvarné umění 
 Doprava   Ekologie 
 Ekonomie, bankovnictví, finance   Elektrotechnika 
 Energetika   Filozofie 
 Fyzika a matematika   Geografie 
 Hospodářství   Chemie 
 Informatika, informační technologie   Jazykověda 
 Lékařství, zdravotnictví   Lesnictví 
 Logistika   Management, marketing 
 Média   Mechatronika 
 Mezinárodní vztahy   Nauky o materiálech 
 Nauky o zemi   Ostatní 
 Pedagogika   Politologie 
 Právo   Průmysl, strojírenství, technologie 
 Psychologie   Sociologie, humanitní a sociální vědy 
 Stavebnictví 

Email, kam zasílat pozvánky o nových konferencích:

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů - QUAERE 2020, roč. X.
  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
 
  • příjem přihlášek zahájen
CALL FOR PAPERS
  • online registrace na konferenci zde
22. - 26. 6. 2020, roč. X.

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

SCHOLARS CONFERENCES LIMITED

Scholars World Heart summit

Scholars Conferences is conducting “Heart Congress 2020” which is going to be held at “London, UK” in the month of “November 16-17, 2020”extends a warm welcome to the Cardiologists, Scientists, Exhibitors, Professors in the education fields of Cardiology and Heart diseases, Research Scholars, Consultants, Industrial professionals, Technologists from all around the globe to attend the "2nd Edition Scholars World Heart Summit.

Termín konání:

16.11.2027 - 17.11.2020

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, SCHOLARS CONFERENCES LIMITED , 16. listopadu 2027

Euroscicon LTD

9th Edition of International Conference on Otorhinolaryngology

The “Otorhinolaryngology 2020” plays host for the Multinational organizations, entrepreneurs across the globe, the researchers and academicians. Prominently ENT Surgeons/Specialists/Consultants; Neurotologists; Otolaryngologists; ENT Departments; General Practitioners; Specialists Academia and others who stay plunged in learning and practice of the science of Otolaryngology and also the Entrepreneurs, business delegates from otolaryngology enterprises, sponsors and exhibitors over the globe to share their most recent advances and procedures guaranteeing great well-being and the disposal of impeding, lethal and intellectual illnesses of humanity. Through this the abstracts and research profiles of our speakers and organizing committee members getting global visibility which is an additional feature that you would be receiving while networking opportunities before, during and after the conference. With a wide array of keynote presentations, panel discussions, workshops, and poster sessions, the Otorhinolaryngology Conference is the ideal setting not exclusively to jump into your specific Otolaryngological interests yet additionally to extend the extent of your insight. Different tracks and sub-tracks are given to subjects, for example, the Otology, Rhinology, Laryngology and different hypothetical parts of otorhinolaryngology including latest advances and future headings in Otolaryngology. The Otorhinolaryngology 2020 Conference will include numerous driving keynote speakers and session will's identity conveying their discourse on the flow examine themes of Otolaryngology and furthermore it gives a stage to the Participants and youthful discussions to pick up the chance to get the Best Poster and Best Paper grant by introducing their work at Otorhinolaryngology Conference in Rome, Italy

Termín konání:

23.11.2020 - 24.11.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Euroscicon LTD, 23. listopadu 2020

 Conference Series LLC Ltd

Termín konání:

07.12.2020 - 08.12.2020

Kategorie: Chemie, Conference Series LLC Ltd, 07. prosince 2020

Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Konference se dále zaměřuje na využití nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu. Dále také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp. V rámci konference se představí také sekce zabývající se povrchovými úpravami hliníkových materiálů, konkrétně tématem nové trendy v nano a mikro povlakování slitin hliníku. Hlavními cíli a zaměření konference MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2020 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech: • využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů, • elektronová mikroskopie a její využití ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů, • optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů), • nano a mikro povlakování Al slitin, • nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie, • fraktografie a její využití jako forenzní vědy, • nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu), • speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.) a její využití v oblasti výzkumu a průmyslu, atp.

Termín konání:

20.10.2020 - 23.10.2020

Kategorie: Nauky o materiálech, Průmysl, strojírenství, technologie, Fakulta strojního inženýrství, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 20. října 2020

 Conference Series LLC Ltd

4th International Conference and Expo on Graphene Technologies and Carbon Nanotubes

Graphene Conference 2020 provides unique and recognized conference platform where international scientists meet and present the current research in the field and in interdisciplinary research scheduled during September 23-24, 2020 at Milan, Italy

Termín konání:

23.09.2020 - 24.09.2020

Kategorie: Fyzika a matematika, Chemie, Conference Series LLC Ltd, 23. září 2020