SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

47 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


  • publish results of your scientific work
  • make sufficient publicity
  • publish research reports
  • share current outputs of your activities


SCIRESCO is used by...

Alphabetical list:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • stay informed about virtual conferences
  • conferences, branches by choice
  • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Iris Scientific Group

2nd Edition of World Health Care and Nursing Conference

2nd Edition of World Health Care and Nursing Conference Iris scientific group cordially invites all the Nursing professionals across the globe to join “2nd Edition of World Health Care and Nursing Conference (WHCN 2022 – Hybrid Edition)” both on-site and virtually on September 19-21, 2022, in Rome, Italy, and Virtually by Zoom The main aim of the conference is “Advances and Innovations in Health Care and Nursing". WHCN 2022 serves as a podium for the interaction between global experts in the areas of Healthcare and Nursing around the world and aims in sharing unique research and translational studies on various advances and innovations on several topics such as Healthcare, Nursing Informatics, Mental Health Nursing, Nursing Education, Nursing Research, Pediatric Nursing, Oncology Nursing, Family Nursing, Public Health, Cardiac Nursing, Holistic Nursing, and many more interesting topics.

Dates:

19.09.2022 - 21.09.2022

Category: Medicine, Health Service, Iris Scientific Group, September 19, 2022

 Conference Series LLC Ltd

26th World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care

We are delighted to announce the next event 26th World Congress on Pediatrics, Neonatology & Primary Care which is going to be held on August 23-24, 2022 in London, UK.

Dates:

23.08.2022 - 24.08.2022

Category: Medicine, Health Service, Conference Series LLC Ltd, August 23, 2022

Aver Conferences

Seventh International Symposium on Dielectric Materials and Applications: ISyDMA’7

We are pleased to welcome you to the Seventh International Symposium on Dielectric Materials and Applications ISyDMA’7 conference, which for the first time will be held in Poznań, Poland. Previous, the highly successful editions of ISyDMA were held in Kenitra and Rabat (Morocco 2016), Bucharest (Romania 2017), Beni-Mellal (Morocco 2018), Amman (Jordan 2019), Marrakesh (Morocco 2020), Calais (France 2021). Please be advised that ISyDMA'7 conference has officially moved to the hybrid conference format. We highly encourage you to attend the Conference in person. However, if the conditions do not allow you to travel to Poland, we will offer you the possibility of virtual participation in the forum. We understand the concerns of participants who want to participate in the conference in an on-site mode. Still, we assure you, the conference ISyDMA'7 we are organizing this year in Poznań is entirely safe and refined in every aspect. We encourage you to share this announcement with colleagues who might be interested in the subject of the conference. We hope to welcome a broad international research community. The goal of the ISyDMA’7 Symposium is to provide a platform for researchers and scientists from all over the world to exchange ideas and hold wide-ranging discussions on recent developments in dielectric materials and their innovative applications. It consists of thematic and tutorial sessions covering several hot topics in dielectric materials advances. The conference will include plenary lectures, invited lectures, oral and poster contributions. It is addressed to materials scientists, physicists, chemists, and electrical engineers engaged in basic and applied research or technical investigations on such materials. We hope that the meeting will stimulate better contacts between Ph.D. students, novices, and experienced scientists from various international centers and initiate new international and multilateral cooperation.

Dates:

12.09.2022 - 16.09.2022

Category: Sciences of materials , Physics and mathematics, Chemistry, Aver Conferences, September 12, 2022

Golden Center for Research and Innovation

Washington Strategic Leadership Conference

GoldenCRI conducts strategic leadership conferences every January, June, and September in Washington, DC (United States of America). Interested business and academic professionals are invited to attend

Dates:

04.09.2022 - 06.09.2022

Category: Other, Golden Center for Research and Innovation , September 04, 2022

Fakulta stavební ČVUT v Praze

16. ročník odborné konference Člověk, stavba, územní plánování

Dovolujeme si Vás jménem Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT v Praze pozvat na již 16. ročník odborné konference: ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské veřejnosti, kteří jsou zváni zejména k diskuzi nad konferenčními příspěvky. Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením, aby sborník z konference splňoval kritéria pro zařazení do vědecké databáze SCOPUS. Konference se uskuteční v prezenční formě, při nepříznivém vývoji epidemiologické situace bude probíhat online formou (dle aktuálních nařízení vlády). O případných změnách budete s předstihem informováni.

Dates:

16.11.2022 - 16.11.2022

Category: History, Culture, Geography , Other, Building Industry, Fakulta stavební ČVUT v Praze, November 16, 2022