SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

129 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


  • publish results of your scientific work
  • make sufficient publicity
  • publish research reports
  • share current outputs of your activities


SCIRESCO is used by...

Alphabetical list:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • stay informed about virtual conferences
  • conferences, branches by choice
  • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Helics Group Scientific Network

International Conference and Exhibition on Nanotechnology

International Conference and Exhibition on Nanotechnology will be held at Seoul, South Korea during June 8-10, 2021. Nanotechnology 2021 features the theme "A Disruptive Innovation Shaping the Future Technology". Nanotechnology Conference deals with a branch of scientific sessions concerned with the departments of Nanotechnology, Nanomaterials, Molecular Engineering, Biotechnology, Pharmaceuticals, Nanophotonics, Tissue Engineering, Nanochemistry, Neuro Engineering, and Cancer Nanotechnology. Nano conference 2021 is an opportunity to enlarge and flaunt your thoughts and study the new advancements with researchers from all around the globe.

Dates:

08.06.2021 - 10.06.2021

Category: Sciences of materials , Chemistry, Helics Group Scientific Network, June 08, 2021

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 20. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku je Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. Konference se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v Praze (konkrétní čas a místo budou upřesněny). Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Bližší informace, program a registraci naleznete na webových stránkách. Poznámka: Konference se pravidelně konala při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, s ohledem na jeho zrušení však konference proběhne v náhradním formátu.

Dates:

07.10.2020 - 07.10.2020

Category: Economy, Banking, Finance, Logistics , Management, Marketing , Industry, Technologies, Other, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, October 07, 2020

Helics Group

International Conference on Building Materials and Construction Technologies

International Conference on Building Materials and Construction Technologies (BMCT) aims are to promote research and development in a wide range of topics of Civil Engineering. Building materials and construction are one of the major departments in Civil Engineering. All the delegates are invited to the largest gathering for the Civil Engineering conference which is going to be held on April 06-08, 2021 in Dubai. The theme of the conference is “Explore the latest innovations in Building Materials and Civil Engineering”. BMCT Dubai 2021 primary objective is to exchange ideas and experiences directly with the speakers and also provide various networking opportunities. The Civil Engineering conference is going to provide a great opportunity for the people who are interested to be as an entrepreneur in the field of construction. BMCT Dubai 2021 will create a premier interdisciplinary platform for all Civil Engineering professionals and students to give presentations and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, as well as practical challenges, encountered and solutions adopted in the field of Civil Engineering.

Dates:

06.04.2021 - 08.04.2021

Category: Sciences of materials , Building Industry, Helics Group, April 06, 2021

Utilitarian Conferences Gathering

Coronavirus Webinar

We welcome you to share knowledge and resources to halt the coronavirus (COVID-19) pandemic. The coronavirus webinar is on Dec 7-8, 2020. The aim of the webinar is to bring together researchers, scientists, healthcare professionals, doctors so that their knowledge, the experience can be used for the treatment and prevention of this deadly virus – Coronavirus.

Dates:

07.12.2020 - 08.12.2020

Category: Medicine, Health Service, Utilitarian Conferences Gathering, December 07, 2020

Peers Alley Media

Ophthalmology Conferences

Peers Alley Media takes pleasure in inviting the scientific community across the globe to attend the 2nd NOVEL Ophthalmology World Congress during June 14-15, 2021 at Berlin, Germany with a motto to Visualizing Global Enhancements in Ophthalmology. The gathering will address health care professionals in the area of Ophthalmology, while laying emphasis on innovative methodologies in Ophthalmology and Vision Science. NOVEL Ophthalmology 2021 will be the best venue for Doctors, surgeons, Research Associates, Research Scientists, Directors, CEO’s of Noble laureates in Health Care and Medicine, Deans, Students, Professors, Researchers, medical devices companies. NOVEL Ophthalmology 2021 will encourage Young Researcher’s Forum, scientists and the researchers in their early stage of career graph to widely discuss their outcome so as to enrich and develop the idea. The ‘Best Poster Award’ is meant to encourage students in taking active part in the International Science platform to sharpen their skills and knowledgebase. The important tracks that are part of NOVEL Ophthalmology 2021 include Basic Ophthalmology, Optics, Refractions, Contact Lenses, Ophthalmic Pathology, Pediatric Ophthalmology, Ocular Emergencies & Injuries, Glaucoma, Oculoplastics, Diagnostic Tests in Ophthalmology, Neuro Ophthalmology, Uveitis & Scleritis, Cornea & Conjunctiva, Ocular Pharmacology, Retina & Vitreous, Ocular Oncology, Ophthalmology Diseases & Disorders, Eye Safety& Care, Ocular Microbiology and Immunology, Research Trends in Surgical and Medical Ophthalmology, Ophthalmic Research and Drug Development, Advanced Ophthalmological Care, Optometry and Vision Science, Ophthalmology Practice, Cataract Risk Factors, Influences of Other Diseases on Cataract and Refractive Conditions, Refractive Errors, Optometry Instruments, Benefits, Costs and Management of Cataract and Refractive Surgery, Ophthalmology Community For more about conference, please visit: https://novel-ophthalmology.peersalleyconferences.com/ For further details, please contact: Juliana Katelyn | Program Director NOVEL Ophthalmology 2021 Peers Alley Media 1126 59 Ave East, Vancouver BC Canada V5X 1Y9 E: novelophthalmology@speakerscouncil.org 

Dates:

14.06.2021 - 15.06.2021

Category: Sciences of earth , Peers Alley Media, June 14, 2021