SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

248 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Herald Meetings

Cancer conferences 2020

We along with our organizing members of our Herald group coordinately welcomes all the Professionals, researchers, academicians, Students, young Researchers of the cancer research and oncology department from all over the globe to participate in our upcoming Cancer 2020 Conference entitled as INTERNATIONAL CONFERENCE ON CANCER RESEARCH AND THERAPY at ROME, ITALY in mid of August 17-18, 2020 emphasis with the theme “Cancer Science : Innovative Options in Cancer Detection and Cancer Therapeutics” Download the brochure of the Cancer 2020 and Connect with us. Feel free to contact us for your queries

Termín konání:

17.08.2020 - 18.08.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Herald Meetings, 17. srpna 2020

Peers Alley Media

Nutrition and Food Technology World Congress 2020, July 20-21, 2020, London, UK

Peers Alley Media cordially invite all academicians, scientists, young researchers, industrialists, business delegates and students from around the world to the "Nutrition and Food Technology World Congress 2020" at London, UK during July 20-21, 2020. Nutrition World 2020 shares an insight into the latest studies, technologies in the domain of Food Science and Technology. The conference comprises brief keynote introductions, oral and poster presentations, workshops/ symposiums and exhibitions. We invite all Nutrition, Food Science and Technology experts who are eagerly and engrossed in sharing their exploration know-how and down to earth information in the global platform.

Termín konání:

20.07.2020 - 21.07.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Peers Alley Media, 20. července 2020

Herald Meetings

Cell and Regenerative Medicine conferences

WORLD CONGRESS ON STEM CELL AND Regenerative Medicine is the International conference hosted by the Herald Groups which is going to be held in Rome Italy during August 17-18, 2020 Cell and Regenerative Medicine 2020 Congress acts as the platform of knowledge transfer with the highly advanced, updated and relevant information of the Stem cells, Regenerative Medicine. Stem cell, Biomedical Devices, Sensors, and Artificial Organs, Advanced Biotechnology, Next Generation Sequencing, Bioengineering, Biomaterials and its Applications, Nanotechnology, Clinical Trials on Regenerative Medicine, Biopharmaceutical Formulation, Stem Cell Transplants for Cancer Treatment and many other current innovations in the Field. https://stemcell.heraldmeetings.com/call-for-abstract We along with our organizing members of our Herald group coordinately welcomes all the Professionals, researchers, business professionals, academicians, Students, young Researchers of the cancer research and Stem cell Research and Tissue Engineering department from all over the globe to participate in our upcoming Cell and Regenerative Medicine Conference entitled as WORLD CONGRESS ON STEM CELL AND REGENERATIVE MEDICINE at ROME, ITALY in mid of August 17-18, 2020 the gathering is emphasis with the theme “Stem cell : Advanced inventions in treatments by stem cell and Regenerative Medicine ”

Termín konání:

17.08.2020 - 18.08.2020

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Herald Meetings, 17. srpna 2020

 Conference Series LLC Ltd

28th International Conference on Nanomedicine and Nanomaterials

We are glad to inform you regarding our 28th International Conference on Nanomedicine and Nanomaterials which is going to be held during June 09-10, 2020 in Istanbul, Turkey.

Termín konání:

09.06.2020 - 10.06.2020

Kategorie: Průmysl, strojírenství, technologie, Conference Series LLC Ltd, 09. června 2020

Euroscicon LTD

14th Edition of International Conference on Nanomedicine and Advanced Drug Delivery

The forthcoming Nano Drug Delivery 2020 Conference is going to be held at Vienna, Austria on May 11-12, 2020. It aims at bringing all the expertized as well as budding researchers in the field of Nanomedicine and drug delivery from all over the globe under one roof. It creates a platform for scientific professionals, academic scholars and researchers to discuss various topics, values and practices in the subjects of their interest and to share their advanced researches in the field of Nanomedicine and drug delivery. It provides a knowledgeable discussion and creates an opportunity to learn unique practices. Nano Drug Delivery 2020 focuses on the theme “Innovative advancements in the field of Nanomedicine and Drug Delivery”. It creates a stage to gain knowledge, to bring about different views, novel concepts, fresh perspectives and thoughts among the people which would be useful and widely applicable in all fields of pharmaceutical sciences. This conference involves keynote sessions, workshops, symposiums, and oral, poster as well as video presentations.

Termín konání:

11.05.2020 - 12.05.2020

Kategorie: Design, Informatika, informační technologie, Lékařství, zdravotnictví, Chemie, Euroscicon LTD, 11. května 2020