SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

113 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Scientex Conferences

3rd International Conference on Heart and Cardiovascular Diseases

If so, the prestigious Heart Conference 2025 perfectly fits you! Following the successful completion of our first two series of Heart conferences in Dubai and Bangkok, we are excited to announce the 3rd International Conference on Heart and Cardiovascular Diseases. This prestigious event will take place on May 05-06, 2025, in the dynamic city of Dubai, UAE. Our theme for this year, "Novel Progression Towards the Heart and Cardiovascular Diseases," emphasizes the latest advancements and innovations in the field of cardiology. This conference will bring together leading experts, researchers, and cardiology professionals from around the world to discuss cutting-edge research, share best practices, and explore new technologies in heart and cardiovascular disease management. Highlights of Heart Congress 2025: • Exclusive Sessions & Panels: Explore the latest innovations in heart and cardiovascular diseases. • Renowned Keynote Speakers: Gain insights from leading experts in cardiology. • Active Investigator Lectures: Hear directly from those at the forefront of cardiac research. • Speaker & Poster Forums: Discover cutting-edge advancements across all cardiology fields. • Interactive Discussions: Engage in lively panel discussions and interactive sessions. • Open Innovation Challenges: Participate in innovative problem-solving. • Young Research & Career Development: Support and guidance for early-career researchers. • Networking: Connect with professionals from over 50+ countries. • Global Business Opportunities: Expand your network and explore new collaborations. • Latest Product Showcases: Display and discover the newest cardiovascular products and affiliates. Together, let’s advance the field of cardiology, improve patient care, and shape the future of cardiovascular health. Don’t miss this opportunity to be part of a transformative event that will leave a lasting impact on your professional journey.

Termín konání:

05.05.2025 - 06.05.2025

Kategorie: Lékařství, zdravotnictví, Scientex Conferences, 05. května 2025

Episirus Scientifica

World Critical Care and Anesthesiology Conference 2025 (WCAC25)

Episirus Scientifica welcomes you to attend World Critical Care and Anesthesiology Conference 2025 (WCAC25) to be held during March 8-9, 2025 in Bangkok, Thailand around the theme ‘Explore global health issues and initiatives related to critical care and anesthesia’. This international meet (WCAC25) anticipates hundreds of participants including keynote speakers, Oral presentations by renowned speakers and poster presenters besides delegates around the world. This conference is perhaps a giant event that creates an ideal platform to share expertise addressing current advancements involved in Critical Care and Anesthesiology. It will be a wonderful opportunity for all the delegates as it provides an international networking opportunity to collaborate with the world-class critical care, Anesthesia, trauma and Medical Associations. World Critical Care & Anesthesiology Conference 2025 (WCAC25) is a premiere educational event which is designed to advance knowledge and expertise in trauma and critical care that rotate between continents and are organized in collaboration with national and international Anesthesiologic, Pulmonary, Thoracic and Critical Care societies and associations. This International Congress World Critical Care & Anesthesiology Conference 2025, March 8-9, 2025, Bangkok, Thailand. The conference is targeted to the international Critical Care Medicine community as well as other healthcare professionals involved in multidisciplinary critical care surgical challenges; For every community, there continues to be a need for surgical and medical teams to evaluate and treat the severely injured patients. It is appropriate that this Critical Care and Anesthesiology Conference Congress take the action of leading a continuing education venue for the complex operative and critical care surgical challenges and become the epitome of such series. The World Critical Care & Anesthesiology Conference 2025 (WCAC25) will be organized around the theme ‘Scientific advancement and exploration in Critical Care and Anesthesiology’ Few Topics which will be covered: • Critical Care and Anesthetic Challenges • Advances in Critical Care Technology • Anesthesia for high risk patients • ECMO • Critical Care and Emergency Medicine • Trauma and Anesthesiology • Trauma Intensive Care • Interventional Pulmonology • Obstetric Anaesthesia • Transplant Anesthesia • Perioperative & Ambulatory Anaesthesia • Pain and Regional Anesthesia • Thoracic Surgery and Cardiac Anesthesia • Pediatric Anesthesia and Pediatric Critical care • Neuro Anesthesia and Neurocritical care • ICU Management and Practice • Pulmonary Hypertension • Cardiac, Thoracic & Vascular • Respiratory Care • Neuroscience • Global Health, Education and Development • Research, Safety, Quality, and Sustainability • Technology, Pharmacology & Artificial Intelligence Target Audience: Critical care and trauma surgeons General surgeons Emergency physicians Anesthesiologists Pulmonologists Trauma coordinators Surgical residents Thoracic surgeons and cardiologists Trauma and Critical Care Nurses Physician assistants Allergist & immunologist Intensivists Respiratory care specialists Internists Physicians Advocates and researchers in public health and health promotion administrators Training Institutes Industry professionals Researchers Fellows or Postdoctoral Students Therapists Emeritus Young Research Scientists Business Delegates Medical Students Device Manufacturing Companies Associations and Societies

Termín konání:

08.03.2025 - 09.03.2025

Kategorie: Episirus Scientifica, 08. března 2025

 SCHOLARS CONFERENCES LIMITED

International Conference on Optics, Lasers and Photonics

Scholars Conferences cordially invites you to the “International conference on Optics, Laser and Photonics” (Optics-Laser 2025) is scheduled to take place in Amsterdam, Netherlands from March 19-20, 2025. Optics-Laser 2025 will bring together the communities working within the field of Optics and Laser Manufacturing. Up to 100+ participants from all over the globe will have the chance to exchange on their latest fascinating research and to discuss interdisciplinary topics. Optics-Laser 2025 conference holds a special promise to discuss future discoveries. The colossal and enthusiastic presence of young and brilliant researchers, scientists, academicians, opticians, laser experts, healthcare professionals, business delegates, and exceptional student communities adds to the excitement of the two-day congress which provides insight into the latest research and innovations. Join us to network with like-minded peers, be inspired by innovations from large and small businesses and take the information you need back to your team

Termín konání:

19.03.2025 - 20.03.2025

Kategorie: Filozofie, Lékařství, zdravotnictví, SCHOLARS CONFERENCES LIMITED, 19. března 2025

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Budapest, Hungary 2024

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Budapest, Hungary 2024 (IAC-GETL 2024) ONISTE + VIRTUAL

Termín konání:

01.12.2024 - 02.12.2024

Kategorie: Pedagogika, Politologie, Právo, Psychologie, Jazykověda, Czech Institute of Academic Education z.s., 01. prosince 2024

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence in Budapest, Hungary 2024

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence in Budapest, Hungary 2024 (IAC-ETITAI 2024) ONISTE + VIRTUAL

Termín konání:

01.12.2024 - 02.12.2024

Kategorie: Cestovní ruch, Doprava, Energetika, Informatika, informační technologie, Logistika, Mechatronika, Chemie, Czech Institute of Academic Education z.s., 01. prosince 2024