SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

46 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

OPEN ACCESS semináře NTK

Open Access v Národní technické knihovně

  • cesta bez bariér k vědeckým informacím
  • pravidelné roční semináře
  • vyzvané přednášky, informace, besedy

 


SCIRESCO portál využívá...

Abecední seznam pořadatelů, kteří využívají portálu SCIRESCO:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • buďte informováni o elektronických konferencích
  • konkrétní konference, oborová zaměření
  • přihlaste se k odběru pozvánek emailem - zde

NOVĚ VLOŽENÉ POZVÁNKY

Czech Institute of Academic Education z.s.

Virtual International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest, Hungary 2022

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. Conference organized by the Czech Institute of Academic Education z.s. in cooperation with the Czech Technical University in Prague. Topics Conference topics will include Management, Economics and Marketing. Publication "Proceedings of VIAC 2022 in Budapest", ISBN 978-80-88203-26-1

Termín konání:

25.02.2022 - 25.02.2022

Kategorie: Bezpečnost, krizové řízení, Ekonomie, bankovnictví, finance, Management, marketing, Hospodářství, Czech Institute of Academic Education z.s., 25. února 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

InternationVirtual al Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest, Hungary 2022

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. Conference organized by the Czech Institute of Academic Education z.s. in cooperation with the Czech Technical University in Prague. Conference topics will include Teaching, Learning and E-learning. Publication - "Proceedings of VIAC 2022 in Budapest", ISBN 978-80-88203-26-1

Termín konání:

25.02.2022 - 25.02.2022

Kategorie: Dějiny, kultura, Filozofie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Czech Institute of Academic Education z.s., 25. února 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

Virtual International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Budapest, Hungary 2022

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Budapest 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. Conference organized by the Czech Institute of Academic Education z.s. in cooperation with the Czech Technical University in Prague. Conference topics will include: Transport, Logistics, Tourism and Sport Science Publication - "Proceedings of VIAC 2022 in Budapest", ISBN 978-80-88203-26-1

Termín konání:

25.02.2022 - 25.02.2022

Kategorie: Cestovní ruch, Doprava, Logistika, Czech Institute of Academic Education z.s., 25. února 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

Virtual International Academic Conference on Engineering, Robotics, IT and Nanotechnology in Budapest, Hungary 2022

International Academic Conference on Engineering, Robotics, IT and Nanotechnology in Budapest 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. Conference organized by the Czech Institute of Academic Education z.s. in cooperation with the Czech Technical University in Prague. Conference topics will include: Engineering, Information Technology, Artificial Intelligence Architecture, Bioinformatics, Biomedical Engineering, Biotechnology, Computer software and applications, Computing, Data Mining, Design, Energy, Forestry, Internet and World Wide Web, Manufacturing, Nanotechnology and Smart Materials, Networking, Polymers and Plastics, Renewable Energy, Robotics, Space Environment and Aviation Technology Publication - "Proceedings of VIAC 2022 in Budapest", ISBN 978-80-88203-26-1

Termín konání:

25.02.2022 - 25.02.2022

Kategorie: Design, Elektrotechnika, Energetika, Informatika, informační technologie, Mezinárodní vztahy, Stavebnictví, Biovědy, Czech Institute of Academic Education z.s., 25. února 2022

Utilitarian Conferences Gathering

10th UCG Edition on Diabetes and Endocrinology Conference

We cordially invite you to the 10th UCG Edition on Diabetes and Endocrinology Conference set up in Dubai, UAEduring January 17-18, 2022. The theme of the conference is “Connecting and Interacting with the latest findings in Diabetes and Endocrinology”. Diabetes conferences includes Keynote lectures and workshops. Meet the experts from all over the world to discuss various sessions on connecting, interacting and transforming the innovations in Diabetes and Endocrinology and to promote international collaboration in clinical and research practice. Delegates, poster sessions are from all around the world to present this exciting program. 10th UCG Edition on Diabetes and Endocrinology Conference offer a series of general sessions, smaller workshops and themed tracks, the UtilitarianConference will cover the evidence-based treatment strategies to improve outcomes for patients with endocrinology and diabetes. Theme: Deliberate the Important Research and Ongoing Practices to Reduce Diabetes. Diabetes and Endocrinology CME Conferences includes plenary discussions, workshops and symposia. Meet the experts from all over the world. Our Utilitarian Conference sessions are interactive and henceforth transforms the innovations in Diabetes and Endocrinology and to promote international collaboration in clinical and research practice. Delegates, poster sessions from all around to present this exciting program. Conference highlights are Diabetes, Pre-Diabetes, New Approaches to Manage Diabetes, Endocrinology, Neuro-Endocrinology, Gestational Diabetes, Case Studies on Diabetes, Diabetes–Nutritional Diet, Exercise and Metabolism, Diabetes Distress, Diabetes and Lifestyles, Endocrine and Diabetes Biomarkers, Transgender: Medicine and Research, Advance Treatment and Prevention, Genetic Diabetes, Neurogenic Diabetic Problems, Common Endocrinology Disorders and Treatments, Osteoporosis, and Osteopenia, Cellular and Molecular Endocrinology, Endocrinology: Male & Female Reproductive Health, Cardiovascular Endocrinology, Trends in Endocrinology & Metabolism, Clinical Trials and Case Study, Living with Diabetes Conference Benefits 15 CME Hours Keynote lectures Speaker Sessions Poster presentation Receptions Employment Bureau Lunch, Coffee breaks Best Poster Certificate Important Information: Conference Name: 10th UCG Edition on Diabetes and Endocrinology Conference Short Name: 10DEUCG2021 Dates: January 17-18, 2022 Venue: Online Language: Only English Scientific Program: It will only include Plenary speakers, keynote speakers, panel discussions and presentations in parallel sessions. Audience: Global Leaders, Industrialists, Business Delegates, Students, Entrepreneurs, Executives Email: diabetes@universeconferences.net Visit: https://diabetes.universeconferences.com/ Call for Papers: https://diabetes.universeconferences.com/submit-abstract/ Register here: https://diabetes.universeconferences.com/registration/ Brochure:https://diabetes.universeconferences.com/download-brochure/ Exhibitor/Sponsor: https://diabetes.universeconferences.com/why-sponsor-exhibit Call Us: +442033222718 WhatsApp Us: +442033222718 Taret Audience: CTOs, VPs, Directors, Senior Managers, Scientists, Doctors, Chief officers, Diabetologists, Endocrinologists, Diabetes advocates, Educators, Dietitian, Nutritionists, Professors, Diabetes and nutrition Experts, Diabetic Patients. Connect With Us: Url: https://diabetes.universeconferences.com/ Email: diabetes@universeconferences.net Twitter: https://twitter.com/DiabetesUCG Facebook: https://www.facebook.com/DiabetesConferencesGathering/ Instagram:https://www.instagram.com/diabetesucgconferences/ YouTube: https://youtu.be/Ss5xlBaiq9Q Wordpress: https://deucg2020berlin.wordpress.com/ YoutubeVideos link: https://youtu.be/NYZBN8c22kc Pinterest: https://www.pinterest.com/diabetesutilitarianconferences/ mewe: mewe.com/i/garyedradan 10DEUCG2021-SUPPORTING JOURNALS Unified Citation Journals is a platform for the latest discoveries in Technology, Science, engineering, medicine, medical clinical, and advancing discoveries and health. We at Unified Citation Journals ensure the advancement of healthcare and improve performance for the benefit of humanity. Unified Citation Journals empowers and publishes scientific research work. We will be including special issues and symposia papers in related journals from all over the world. Apart from publishing, we also promote upcoming books covering different fields of science, medicine, engineering, technology, etc. Unified Citation Journals help Authors, Publishers, and Distributors, in growing their business multifold. More details: https://ucjournals.com/ Submit your e-posters today! ePoster Community is a medium of electronic presentation of your scientific posters that allow you to present and publish the latest scientific research work of your interest in front of worldwide viewers, learners, and open access community. An ePoster is worth a thousand words; it’s self-explanatory – it stands on its own and does most of your explanation digitally. We welcome researchers to submit their posters and make it visible. ePosters can contain many different rich resources such as research work, case reports, presentations, company profiles, assignments, images, trending news, projects, summary, results, apps, links, etc. More details: https://eposters.universeconferences.com/ #EndocrinologyConferences #DiabetesMeetings#ComplicationsassociatedwithDiabetes#GeneticsofDiabetes#AdvancedTechnologiesDiabetes#TreatmentofDiabetes#DiabetesManagement#DiabetesResearch#TransplantationofDiabetes,#DiabetesResearchinClinicalPractice#ComputationalBiologyofDiabetes#DiseasesofDiabetes#EndocrinologyDisordersandTreatment#DiabeticNursingEducation#DiabeticNursingManagement#DiabeticNursingCare#DiabeticNursingAssessment#NursingPriorities#NursingInterventions#DischargeandHomeCareGuidelines#Vaccination#EngineeredBetaCells#ArtificialPancreas#IsletNeogenesis#NewAnti-DiabeticDrugs#IntensiveCombinationTherapies#DevelopmentofDiabeticDiet Utilitarian Conferences Gathering Company Reg. No. 12330203 Registered at UCG, 12 Constance Street, London, England, E16 2DQ, UK Utilitarian Conferences Gathering, Company Reg. No. 12330203 Registered at UCG, 12 Constance Street, London, England, E16 2DQ, UK. Utilitarian Conferences Gathering offers a wide range of events, Meetings, Conferences, Workshops, Symposium. We have a dedicated team who are aimed at acquiring the technologies, adopting the knowledge of business needs and accelerate with best ideas and strategies. Utilitarian Conferences Gathering is a pioneer in the area of Event Management, Collaboration. We are full service event provider specializing in the field of Medical, Clinical, Healthcare, Life Sciences, Engineering, Pharma, Environmental Science, Engineering, Business, Agricultural and Food event services for Academic and Industrial Sectors. We stand out distinctively from our competitors for our commitment to quality, round the clock service and unmatched price. We are able to provide you with the best event, Meeting experience under one roof. We at Utilitarian Conferences Gathering make sure that you as a client choose the most appropriate event. More Information: https://universeconferences.com/ https://twitter.com/UCGConferences Facebook: https://www.linkedin.com/company/ucg-utilitarian-conferences-gathering/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ucg-utilitarian-conferences-gathering/

Termín konání:

17.01.2022 - 18.01.2022

Kategorie: Ostatní, Utilitarian Conferences Gathering, 17. ledna 2022