SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

55 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


 • publish results of your scientific work
 • make sufficient publicity
 • publish research reports
 • share current outputs of your activities


Conference Support


Media Partnership


The SCIRESCO portal supports university and commercial conferences, meetings, symposiums, workshops etc., that follows parameters of scientific-professional event. If you are organizer of the university conference, you can ask for media partnership. We can help you with:
 • conference invitation posting to different academic and university departments,
 • informing the university staff about your event,
 • promoting your conference invitation,
 • promoting all event results.

All activities can be ordered as a barter when the SCIRESCO portal is a media partner of your event (the logo of SCIRESCO must be presented at your event).

If interested you can contact us.


Event Support

We can assist any conference organizer with logistics, technical or marketing support etc.
 • event conference web creation,
 • reservation of conference halls, accommodation,
 • technical and logistic help,
 • marketing and PR,
 • administration of final reports, proceedings etc.

If interested you can contact us.

 • stay informed about virtual conferences
 • conferences, branches by choice
 • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

 Nursing Conference 2021

Nursing conference

Nursing Committee cordially invites all the interested and enthusiastic participants across the globe to its prestigious "29th International Conference on Nursing and Health Care" to be held during July 14-15, 2021. Which highlights the theme “Risk assessment of COVID-19 towards Nursing”

Dates:

14.07.2021 - 15.07.2021

Category: Medicine, Health Service, Nursing Conference 2021, July 14, 2021

 Conference Series LLC Ltd

2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference

Episirus Scientifica welcomes you to attend 2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference (2021WNPC) held during November 19-20, 2021 at Bangkok, Thailand with the theme “Emerging trends in Neuroscience and Psychiatry”. This international meet anticipates hundreds of participants including keynote speakers, Oral presentations by renowned speakers and poster presenters besides delegates around the world. This conference perhaps a giant event that creates an ideal platform to share expertise addressing current advancements involved in Neuroscience, Psychiatry and Neurology. It will be a wonderful opportunity for all the delegates as it provides an international networking opportunity to collaborate with the world-class Neurology, Mental Health and Medical Associations. Episirus Scientifica holds the 2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference (2021WNPC) during November 19-20, 2021 in Bangkok, Thailand as one of the event that brings together eminent neurologists, psychiatrists, psychologists and neuroscientists experiences from different countries and exchanges their views through scientific discovery, interactive sessions, keynote lectures, workshops and offers exceptional sessions, presentations with great education and networking opportunities for all levels of academic professionals and with leaders in the field of neurology, neuroscience, psychiatry and psychology. The conference will be organized around the theme ‘Melioration in Innovations with advancement in Mental Health and Neurology. Scientific Sessions: Neuroscience and Neurology Mental Plasticity & Development Stress Neuroscience and the Neurobiology Neurosurgery Brain Injury Stroke and Trauma Neurochemistry Neuropharmacology Neuroendocrinology Neuroimaging Controversies in Neurology Psychiatry Neurological Disorders Paediatric Neurology Psychology Adult Neurogenesis and Cell Biology Ageing and Dementia, Alzheimer Disease Target Audience Neurologists, Neurosurgeons, Neuroscientists, and Researchers Neurology Faculty and Students Doctors and Scientists Universities, Associations, and Societies Students and Research Scholars Business Delegates Product Manufacturer Psychiatrists and Psychologists

Dates:

19.11.2021 - 20.11.2021

Category: Conference Series LLC Ltd, November 19, 2021

ME Conferences

4th International Conference on Diabetes and Cholesterol Metabolism

ME Conferences welcomes you to attend the “4th International Conference on Diabetes and Cholesterol Metabolism” webinar held on July 23, 2021, focusing on the theme “Preventive Health Care Measures for Metabolic Disease”. We invite all the participants who have an interest in sharing their data and analysis within the space of Endocrinology, Diabetology, and Cardiology. Eye Surgery Meet 2021 will focus on the latest and exciting innovations in all areas of research, offering a unique opportunity for the researchers in Endocrinology, Diabetology Specialists, Cardiologists, Health Care Professionals, Young Researchers, Medical Students, and delegates to take part in the meeting to share views and knowledge through keynote, poster and video discussions in the field of Endocrinology, Diabetology, and Cardiology. This conference provides an excellent opportunity to discuss the latest developments and challenges within the field. For more information please visit: https://metabolicdiseases.conferenceseries.com/

Dates:

23.07.2021 - 23.07.2021

Category: Medicine, Health Service, ME Conferences, July 23, 2021

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Protistátní trestné činy včera a dnes

Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Naše konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům: - trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku, - zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989, - urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání, - stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu), - právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích, - zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci.

Dates:

15.10.2021 - 15.10.2021

Category: Sociology, Human & Social Sciences, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, October 15, 2021

Episirus Scientifica

2021 World Critical Care and Anesthesiology Conference

Episirus Scientifica welcomes you to attend 2021 World Critical Care and Anesthesiology Conference (2021WCAC) to be held during November 19-20, 2021 around the theme ‘Thought Provoking Solutions to Improve the Crisis of Critical Care’’.

Dates:

19.11.2021 - 20.11.2021

Category: Medicine, Health Service, Episirus Scientifica, November 19, 2021