SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

112 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

  • June 24 - 26, 2024
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 


Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 23. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku konference budou Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace.

Konference se uskuteční ve středu 25.10.2023 od 10:00 do 17:00, na VUT v Brně. Účast na konferenci a registrace je bezplatná, nicméně počet míst je omezen. Bližší informace, program a registraci naleznete zde na webových stránkách.

Stejně jako v minulých letech, i letos bude navíc součástí mezinárodní studentská vědecká konference Průmyslové inženýrství 2023, kterou pravidelně pořádá Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Západočeské univerzity v Plzni.

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Town where the conference is held:

Brno, Czech Republic

Dates:

25.10.2023 - 25.10.2023

Conference partners:

MM Průmyslové spektrum, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, Svaz strojírenské technologie, Česka technologická platforma strojírenství,

Contact:

kvetoslava.aneltova@fs.cvut.cz

Conference web:

https://rep.fs.cvut.cz/konference/

Subject specialisation of the conference:

Ecology, Economy, Banking, Finance, Informatics, Information Technology, Management, Marketing , Economy , Industry, Technologies

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published


Added on: 24. April 2023 v 00:00

Category:

Ecology, Economy, Banking, Finance, Informatics, Information Technology, Management, Marketing , Economy , Industry, Technologies, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, October 25, 2023