SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

103 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2022, vol. XIII.

  • December 19 - 21, 2022
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes

Letošní konference bude věnována problematice trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti. Uvedená jednání náleží k těm protiprávním činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, přičemž způsob sankcionování takového jednání, ale i jeho vymezení jako takové, se v průběhu věků samozřejmě měnily. Tento vývoj lze tak velmi dobře vysledovat.
Konference volně naváže na pět velice úspěšných konferencí, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům:
- trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti a jejich stíhání ve starověku a středověku,
- zakotvení trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v moderních kodifikacích do roku 1989,
- stíhání trestných činů proti svobodě v ČR a SR v současnosti (např. loupež, vydírání, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, omezování svobody vyznání či porušování domovní svobody),
- stíhání trestných činů proti lidské důstojnosti v ČR a SR v současnosti (např. znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí či šíření pornografie),
- právní úprava trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích
- zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Main organise:

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Town where the conference is held:

Brno, Czech Republic

Dates:

06.09.2023 - 06.09.2023

Co-organiser:

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Contact:

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

Conference web:

dejinytrestnihoprava.law.muni.cz/content/cs/

Subject specialisation of the conference:

Sociology, Human & Social Sciences, Law

Parameters of the conference:

scientific
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume


Added on: 10. March 2023 v 00:00

Category:

Sociology, Human & Social Sciences, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, September 06, 2023