SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

56 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2023, vol. XIV.

  • December 18 - 20, 2023
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Vysoká škola PRIGO

Hospodářská politika

Rádi bychom Vás srdečně pozvali k účasti na dalším ročníku konference „Hospodářská politika“, která se uskuteční ve dnech 5.-7. září 2023 v malebném prostředí Beskyd v Hotelu Bartoš ve Frenštátě pod Radhoštěm. Konferenci každoročně pořádá Vysoká škola PRIGO pod gescí předsedkyně vědeckého výboru prof. Ing. Christiany Klikové, CSc.


Témata, která budou na konferenci diskutována, jsou zejména následující:

hospodářská politika a udržitelnost,
právní aspekty hospodářské politiky,
role státu v ekonomice,
růstová politika,
trh práce a sociální politika,
fiskální politika a veřejné finance,
monetární politika a finanční trhy,
evropská průmyslová strategie,
evropská integrace a mezinárodní vztahy,
manažerská ekonomie.

Main organise:

Vysoká škola PRIGO

Town where the conference is held:

Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic

Dates:

05.09.2023 - 07.09.2023

Contact:

konference@prigo.cz

Conference web:

narodacek.cz

Subject specialisation of the conference:

Economy, Banking, Finance

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 24. January 2023 v 00:00

Category:

Economy, Banking, Finance, Vysoká škola PRIGO, September 05, 2023