SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

46 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2021, vol. XII.

  • December 20 - 22, 2021
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2021, vol. XII.
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Protistátní trestné činy včera a dnes

Téma letošní konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti. Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu.

Naše konference volně naváže na čtyři velice úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech.

Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům:

- trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku,
- zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989,
- urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání,
- stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu),
- právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích,
- zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci.

Main organise:

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Town where the conference is held:

Brno, Czech Republic

Dates:

15.10.2021 - 15.10.2021

Contact:

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
jaromir.tauchen (at) law.muni.cz

Conference web:

dejinytrestnihoprava.law.muni.cz/content/cs/

Subject specialisation of the conference:

Sociology, Human & Social Sciences, Law

Parameters of the conference:

scientific
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published


Added on: 25. April 2021 v 00:00

Category:

Sociology, Human & Social Sciences, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, October 15, 2021