SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

37 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve spolupráci s partnery již 20. ročník konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Tématem letošního ročníku je Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi průmyslových podniků. Konference se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v Praze (konkrétní čas a místo budou upřesněny). Účast na konferenci a její povinná registrace je bezplatná. Bližší informace, program a registraci naleznete na webových stránkách.

Poznámka: Konference se pravidelně konala při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, s ohledem na jeho zrušení však konference proběhne v náhradním formátu.

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Town where the conference is held:

Praha, Czech Republic

Dates:

07.10.2020 - 07.10.2020

Co-organiser:

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Conference partners:

Svaz strojírenské technologie, Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, MM průmyslové spektrum

Contact:

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
Česká republika

http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/

Conference web:

rep.fs.cvut.cz/konference/

Subject specialisation of the conference:

Economy, Banking, Finance, Logistics , Management, Marketing , Industry, Technologies, Other

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume


Added on: 24. June 2020 v 00:00

Category:

Economy, Banking, Finance, Logistics , Management, Marketing , Industry, Technologies, Other, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, October 07, 2020