SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

56 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů

Katedra dějin státu a práva MU si Vás dovoluje pozvat na konferenci, která se uskuteční ve středu 16. září 2020 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Plánované setkání doktorandů a postdoktorandů v oboru právních dějin má začínajícím vědeckým pracovníkům umožnit výměnu zkušeností z jejich dosavadního studia a akademického života a vzájemnou prezentaci dílčích výsledků bádání, vycházejících především z témat jejich disertací. Vzájemné seznámení a časté setkávání považujeme za velmi důležité, neboť vytváří prostor pro rozvoj vztahů do budoucna a rovněž pro spolupráci a možnost udělení např. mezifakultních grantových podpor. Spolu s doktorandy rádi přivítáme i jejich školitele. Přítomní akademičtí pracovníci tak dostanou možnost seznámit se s doktorandy z ostatních českých a slovenských fakult, což umožní rozvíjení případné další odborné spolupráce.

Podle počtu přihlášených účastníků bude jednání konference rozděleno do následujících sekcí:

- římské právo,
- starší dějiny státu a práva,
- moderní dějiny státu a práva.

Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném tištěném konferenčním sborníku.

Přihlásit na konferenci se je nutné do 31. května 2020 přes konferenční systém.

Main organise:

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Town where the conference is held:

, Czech Republic

Dates:

16.09.2020 - 16.09.2020

Contact:

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Veveří 70, Brno, 611 80

Conference web:

law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/katedry-a-ustavy/katedra-dejin-statu-a-prava/konference/

Subject specialisation of the conference:

History, Culture, Law

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume


Added on: 05. March 2020 v 00:00

Category:

History, Culture, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, September 16, 2020