SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

119 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

MMK 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020, vol. XI.
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Ostravská univerzita

Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů

Ostravská univerzita ve spolupráci s projektovými partnery za podpory Moravskoslezského kraje pořádá konferenci s názvem Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů, která se bude konat 26.-27.11.2019 v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovice a Ostravské univerzity.

Cílem konference je prezentovat aktuální trendy a dobrou praxi v chytrých přístupech v rozvoji obcí, měst i regionů, vytvořit prostor pro budoucí spolupráci a v rámci druhého konferenční dne také představit v samostatných panelech přístupy k čisté mobilitě, building performance, e-health, telemedicíně a digitální inkluzi.

Mezi hlavní řečníky, kteří na konferenci vystoupí patří zejména:
• Petr Suška, MSc. Competence Team Leader: Urban Economy Innovation, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Německo
• Mike Letzgus, Dipl –Ing. Senior Project Manager, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Německo
• Frank Lievens, International Society for Telemedicine and eHealth, Belgie
• Rory Olcayto, Open City, Londýn, Velká Británie
• prof. Harry Spiess, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften School of Engineering (SoE) Institut für Nachhaltige Entwicklung INE, Švýcarsko
• Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
• doc. RNDr. Jan Hradecký, PhD., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
• Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Ing. Rut Bízková, Technologická agentura ČR
• Ing. Jiří Krist, předseda spolku Národní síť místních akčních skupin
• Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt, vládním zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci
• Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Centrum ENET, VŠB-TUO
• Mgr. František Kubeš, SMART Brno
• Mgr. Miloš Prokýšek, Ph.D., vedoucí organizační složky Smart Písek
• Mgr. Michael Kašpar, starosta města Kolín
• Ing. David Eyer, Ph.D., baubiologie.cz
• Mgr. Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum FNOL
• Ing. Zdeněk Gütter, CSc., Ministerstvo zdravotnictví ČR

Konference je určena zástupcům měst a obcí, odborníkům z veřejné i soukromé sféry.

Účast na konferenci je ZDARMA.Main organise:

Ostravská univerzita

Town where the conference is held:

Dolní oblast Vítkovice, Brickhouse a Ostravská univerzita, Czech Republic

Dates:

26.11.2019 - 27.11.2019

Conference patronage:

Akci pořádáme v rámci projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452, který je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Co-organiser:

BeePartner a.s.

Conference partners:

Moravskoslezský kraj

Contact:

vlckova@beepartner.cz

Conference web:

smart-x.cz/2019/07/12/chytra-mesta/

Subject specialisation of the conference:

Power Engineering, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Informatics, Information Technology, Medicine, Health Service, Other, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
international


Added on: 07. October 2019 v 00:00

Category:

Power Engineering, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Informatics, Information Technology, Medicine, Health Service, Other, Building Industry, Ostravská univerzita, November 26, 2019