SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

213 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2020

  • June 22 - 26, 2020
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze

Člověk, Stavba, Územní Plánování 13 (ČSÚP13)

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT si Vás dovoluje pozvat na třináctý ročník konference Člověk, stavba a územní plánování, která se bude konat 13.11.2019.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. V letošním ročníku projdou všechny přijaté a přednesené příspěvky recenzním řízením a výstupem konference bude sborník, předložený k zařazení do databáze SCOPUS. Konference je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma, pro ostatní je třeba uhradit vložné ve výši 400 Kč.

Podrobnější informace o konferenci a přihlašování: www.csup.uzemi.eu

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze

Town where the conference is held:

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

Dates:

13.11.2019 - 13.11.2019

Conference patronage:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Conference partners:

ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Contact:

uzemi.eu@gmail.com

Conference web:

http://www.csup.uzemi.eu/

Subject specialisation of the conference:

Tourist Traffic, History, Culture, Design, Transportation , Ecology, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 03. September 2019 v 00:00

Category:

Tourist Traffic, History, Culture, Design, Transportation , Ecology, Building Industry, České vysoké učení technické v Praze, November 13, 2019