SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

111 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


 • publish results of your scientific work
 • make sufficient publicity
 • publish research reports
 • share current outputs of your activities


Add a conference invitation

 • You can promote scientific university conferences by means of conference invitations.
 • Fill in the below form.
 • The invitation will be promptly published on the SCIRESCO portal.
 • Please do not hesitate to contact us in the event of a problem.

Step 1: Fill in the form

Step 3: Publish the conference invitation

Step 2: Check the data

Name of conference:
mandatory entry
Main organiser:
mandatory entry
First conference day: calendar Last conference day: calendar
mandatory entry
Town where the conference is held:
Country:
Text of the invitation:
Co-organiser:
Conference partners:
Contact:
Subject specialisation of the conference:
  Safety, Crisis Management     Tourist Traffic  
  History, Culture     Design  
  Theatre, Film, Music, Dancing     Transportation   
  Ecology     Economy, Banking, Finance  
  Electrical Engineering      Power Engineering  
  Philosophy     Geography   
  Sociology, Human & Social Sciences     Informatics, Information Technology  
  Medicine, Health Service     Forestry  
  Logistics      Management, Marketing   
  Media      Mechatronics   
  Economy      International Relations  
  Sciences of materials      Sciences of earth   
  Pedagogy      Politics   
  Law      Industry, Technologies  
  Other     Physics and mathematics  
  Psychology     Building Industry  
  Philology     Chemistry  
  Biological sciences  
Parameters of the conference:
yesno
scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee
virtual
cooperating journals, papers indexation
 • stay informed about virtual conferences
 • conferences, branches by choice
 • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Inovine Scientific Meetings

World Congress on Animal Science and Veterinary Medicine

Inovine Meetings LLC is pleased to invite you to participate in the World Congress on Animal Science & Veterinary Medicine held during November 20-21, 2024 at Rome, Italy with a theme to “Pioneering Pathways: Advancements in Animal Science and Veterinary Care”. PS: https://animalscienceconference.com/ Animal Science and Veterinary Medicine 2024 is a global platform to discuss and learn about Veterinary Medicine and Research, Animal Reproduction and Genetics, Animal Nutrition and Feeding, Animal Parasitology, Fisheries and Aquaculture, Animal Husbandry and Dairy Science, Aquatic Animal Health, Veterinary Forensics, Poultry Science, Livestock Production and Management, Recent Advances in Farm Animal Feeding, Animal Welfare and Animal-Human Relationships and many more. Animal Science conference brings together individuals who have an interest in different fields of Animal Science and Veterinary Medicine. It is a forum to explore issues of mutual concern as well as exchange knowledge, share evidence and ideas, and generate solutions. We look forward to see you at Rome, Italy.

Dates:

20.11.2024 - 21.11.2024

Category: Ecology, Medicine, Health Service, Sciences of materials , Sciences of earth , Biological sciences, Inovine Scientific Meetings, November 20, 2024

Aver Conference

4th Worldwide Conference on Infectious Diseases

We are welcoming you to join the "4th Worldwide Conference on Infectious Diseases," which will be held on February 21–22, 2025, in the vibrant city of Bangkok, Thailand. Infectious Diseases Conference 2025 offers an opportunity to interact with researchers in Microbiology & Infectious Diseases, making the Congress a perfect platform to share experiences, foster collaborations across industry & academia, and share emerging scientific updates across the globe.

Dates:

21.02.2025 - 22.02.2025

Category: Medicine, Health Service, Aver Conference, February 21, 2025

 Conference Series LLC Ltd

10th Global Ophthalmology Meeting

Welcome to the 10th Global Ophthalmology Meeting, happening on October 10-11, 2024, in Madrid, Spain. This conference serves as a vital platform for ophthalmologists, researchers, clinicians, educators, and industry professionals worldwide. Attendees can expect an engaging program featuring scientific sessions, keynote presentations, workshops, and poster sessions covering various facets of ophthalmology. Key themes include advancements in surgery, diagnostic technologies, management of ocular diseases, and public health initiatives. The event offers an opportunity to network, share insights, and collaborate with peers, experts, and industry leaders. With Madrid's rich cultural heritage and vibrant atmosphere as the backdrop, attendees will also have the chance to explore the city's landmarks and culinary delights. Join us for two days of learning, innovation, and camaraderie at the 10th Global Ophthalmology Meeting in Madrid.

Dates:

10.10.2024 - 11.10.2024

Category: Medicine, Health Service, Conference Series LLC Ltd, October 10, 2024

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Člověk, stavba, územní plánování 18 (ČSÚP 18)

Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy ČLOVĚK vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby STAVBA městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Dates:

14.11.2024 - 14.11.2024

Category: History, Culture, Ecology, Geography , Sociology, Human & Social Sciences, Other, Building Industry, Fakulta stavební ČVUT v Praze, November 14, 2024

Lambda Research Group

World Orthopedics Conference

The purpose of this letter is to solicit you and your entire group gracious presence as a Speaker/Delegate/Sponsor/Exhibitor at the upcoming “World Orthopedics Conference” on Sep 30-Oct 01, 2024 at London, UK with the subject of “Exploring the Novel Advancements in the field of Orthopedics”. WOC 2024 is the premier forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Orthopedics. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. For more details please visit: https://orthopedics.lambdaconferences.com/ and further questions write to orthopedics@lambdaresearchgroup.org We appreciate your time and look forward to hear from you soon.

Dates:

30.09.2024 - 01.10.2024

Category: Medicine, Health Service, Lambda Research Group, September 30, 2024