SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

103 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2022, vol. XIII.

  • December 19 - 21, 2022
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Add a conference invitation

  • You can promote scientific university conferences by means of conference invitations.
  • Fill in the below form.
  • The invitation will be promptly published on the SCIRESCO portal.
  • Please do not hesitate to contact us in the event of a problem.

Step 1: Fill in the form

Step 3: Publish the conference invitation

Step 2: Check the data

Name of conference:
mandatory entry
Main organiser:
mandatory entry
First conference day: calendar Last conference day: calendar
mandatory entry
Town where the conference is held:
Country:
Text of the invitation:
Co-organiser:
Conference partners:
Contact:
Subject specialisation of the conference:
  Safety, Crisis Management     Tourist Traffic  
  History, Culture     Design  
  Theatre, Film, Music, Dancing     Transportation   
  Ecology     Economy, Banking, Finance  
  Electrical Engineering      Power Engineering  
  Philosophy     Geography   
  Sociology, Human & Social Sciences     Informatics, Information Technology  
  Medicine, Health Service     Forestry  
  Logistics      Management, Marketing   
  Media      Mechatronics   
  Economy      International Relations  
  Sciences of materials      Sciences of earth   
  Pedagogy      Politics   
  Law      Industry, Technologies  
  Other     Physics and mathematics  
  Psychology     Building Industry  
  Philology     Chemistry  
  Biological sciences  
Parameters of the conference:
yesno
scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee
virtual
cooperating journals, papers indexation

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Scientex Conferences

3rd International Conference on Nursing and Women’s Healthcare

On behalf of the Nursing Conferences Committee, it gives us a great pleasure to announce 3rd International Conference on Nursing and Women's Healthcare scheduled on November 13-14, 2023. Conference Venue: City Seasons Dubai Hotel, 2 27th St - Port Saeed - Dubai - United Arab Emirates Nursing Conferences 2023 is a premier interdisciplinary forum for all the Directors, Specialists, Professors, Doctors, Scientists, Academicians, Nurses, Gynecologists, Women’s Health Specialists, Healthcare Professionals, Students, Researchers, Clinical Nurse Specialist, Public Health practitioners, Clinical researchers. Nursing 2023 will give a platform for prominent experts to gather and share their innovative ideas in the field of Nursing Research. Our Nursing Conferences will be an incredible gathering of medical care researchers, professionals, and specialists. It will create a learning space for conversations and presentations which will help in the modernization of nursing schooling and practice. With this note, we encourage you to submit your abstracts for oral, poster, video presentation categories in the following link. Abstract Submission Portal: https://www.nursing.scientexconference.com/submitabstract For conference related queries, please reach us via WhatsApp: +1-346-348-1205 To witness valuable scientific discussions and future innovations in the field of nursing research, women’s healthcare, nursing education, and evidence-based practices, on board with us in the “City of lights" Dubai!!

Dates:

13.11.2023 - 14.11.2023

Category: Medicine, Health Service, Scientex Conferences, November 13, 2023

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes

Letošní konference bude věnována problematice trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti. Uvedená jednání náleží k těm protiprávním činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, přičemž způsob sankcionování takového jednání, ale i jeho vymezení jako takové, se v průběhu věků samozřejmě měnily. Tento vývoj lze tak velmi dobře vysledovat. Konference volně naváže na pět velice úspěšných konferencí, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům: - trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti a jejich stíhání ve starověku a středověku, - zakotvení trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v moderních kodifikacích do roku 1989, - stíhání trestných činů proti svobodě v ČR a SR v současnosti (např. loupež, vydírání, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, omezování svobody vyznání či porušování domovní svobody), - stíhání trestných činů proti lidské důstojnosti v ČR a SR v současnosti (např. znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí či šíření pornografie), - právní úprava trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích - zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Dates:

06.09.2023 - 06.09.2023

Category: Sociology, Human & Social Sciences, Law , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, September 06, 2023

East Asia Research

2023 Asia-Singapore Conference on Sport Science ‘LIVE’

ACSS 2023, themed “A Multidisciplinary Approach to Enhance Sport Performance”, the two-day Conference will offer participants the opportunity to learn about the latest trends and best practices in the world of Sport Science. Leading academic scientists, researchers and research scholars will attend to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Sport Science. We encourage research papers and training approaches based on integrating different disciplines applied in Sport Science to enhance sport performance to be submitted to the conference. Expect presentations on the most recent innovations, trends, and concerns, as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Sport Science.

Dates:

05.12.2023 - 06.12.2023

Category: Medicine, Health Service, East Asia Research, December 05, 2023

East Asia Research

2023 Singapore Conference on Applied Psychology ‘LIVE’

We’re pleased to announce that the 2023 Singapore Conference on Applied Psychology (SCAP 2023), organized by East Asia Research and supported by the Singapore University of Technology and Design, will be a hybrid conference happening in Singapore from December 7-8, 2023! Learn from the masters of Applied Psychology at the premier conference for the global Applied Psychology community. The theme for SCAP 2023 is “Psychological Well-being”. We invite researchers and practitioners from all fields of psychology research and practice to present and discuss recent innovations, trends, concerns, practical challenges encountered and the solutions adopted in the field of Applied Psychology, with a special focus on ‘Psychological Well-Being’. This can include clinical and non-clinical psychological well-being and we encourage submissions that cross disciplines, for example psychological well-being in education and the workplace.

Dates:

07.12.2023 - 08.12.2023

Category: Psychology, East Asia Research, December 07, 2023

East Asia Research

2023 Asia-Pacific Conference on Economics and Finance ‘LIVE’

With all travel restrictions removed, now is the best time to plan your trip to Singapore, one of the most Instagrammable places on earth! We’re pleased to announce that the 2023 Asia-Pacific Conference on Economics & Finance (APEF 2023), organized by East Asia Research & supported by Universiti Malaysia Sarawak and Loughborough University, UK, will be a hybrid conference happening in Singapore from December 14-15, 2023! Learn from the masters at the premier conference for the Economics and Finance community.

Dates:

14.12.2023 - 15.12.2023

Category: Economy, Banking, Finance, East Asia Research, December 14, 2023