SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

33 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Publikujte ve vědeckém časopise

GRANT Journal
recenzovaný vědecký časopis


  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

Vyhledání konference

Vyhledejte univerzitní vědeckou konferenci dle svých preferencí:

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Euoscion Ltd

6th Edition of International Conference on Eye and Vision

The EuroSciCon will be organizing it's international event, EYE 2022 conference, which will be highlighting on Improvements & Upcoming challenges of Ophthalmology from March 28-29, 2022 Zurich,Switzerland / Webinar

Dates:

29.03.2022 - 29.03.2022

Category: Other, Euoscion Ltd, March 29, 2022

Euoscion Ltd

29th Edition of European Ophthalmology Congress

The European Ophthalmology Congress is going to be held during May 18-19, 2022 at London, UK

Dates:

18.05.2022 - 19.05.2022

Category: Other, Euoscion Ltd, May 18, 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Prague, Czech Republic 2022

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Prague 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. IAC-TLEl 2022 will take place in conference facilities located in Prague, the touristic, business and historic center of Czech Republic.

Dates:

27.05.2022 - 28.05.2022

Category: Theatre, Film, Music, Dancing, Philosophy, Pedagogy , Politics , Psychology, Philology, Czech Institute of Academic Education z.s., May 27, 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Prague, Czech Republic 2022

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science in Prague 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. IAC-TLTS 2022 will take place in conference facilities located in Prague, the touristic, business and historic center of Czech Republic.

Dates:

27.05.2022 - 28.05.2022

Category: Tourist Traffic, Transportation , Electrical Engineering , Power Engineering, Informatics, Information Technology, Logistics , Mechatronics , Industry, Technologies, Chemistry, Czech Institute of Academic Education z.s., May 27, 2022

Czech Institute of Academic Education z.s.

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Prague, Czech Republic 2022

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Prague 2022 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. IAC-MEM 2022 will take place in conference facilities located in Prague, the touristic, business and historic center of Czech Republic.

Dates:

27.05.2022 - 28.05.2022

Category: Safety, Crisis Management, Economy, Banking, Finance, Management, Marketing , Economy , Czech Institute of Academic Education z.s., May 27, 2022