SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

46 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2021, vol. XII.

  • December 20 - 22, 2021
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2021, vol. XII.
  • Call For Papers

 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021, roč. XII.
  • mezinárodní vědecká doktorandská konference
 
  • příjem přihlášek zahájen
CALL FOR PAPERS
  • online registrace na konferenci zde
20. - 22. 12. 2021, roč. XII.

Konference

Pozvánky na konference v databázi SCIRESCO:

KONFERENCE

1
2