SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

113 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

  • June 24 - 26, 2024
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 


Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

 Conference Series LLC Ltd

10th Global Ophthalmology Meeting

Welcome to the 10th Global Ophthalmology Meeting, happening on October 10-11, 2024, in Madrid, Spain. This conference serves as a vital platform for ophthalmologists, researchers, clinicians, educators, and industry professionals worldwide. Attendees can expect an engaging program featuring scientific sessions, keynote presentations, workshops, and poster sessions covering various facets of ophthalmology. Key themes include advancements in surgery, diagnostic technologies, management of ocular diseases, and public health initiatives. The event offers an opportunity to network, share insights, and collaborate with peers, experts, and industry leaders. With Madrid's rich cultural heritage and vibrant atmosphere as the backdrop, attendees will also have the chance to explore the city's landmarks and culinary delights. Join us for two days of learning, innovation, and camaraderie at the 10th Global Ophthalmology Meeting in Madrid.

Pořadatel:

Conference Series LLC Ltd

Místo konání:

Abu Dhabi, Spain

Termín konání:

10.10.2024 - 11.10.2024

Spolupořadatel:

Conference series

Partneři konference:

Conference series

Kontakt:

Tomson Louis

Web konference:

globalophthalmology.conferenceseries.com/

Oborové zaměření konference:

Lékařství, zdravotnictví

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
doktorandská
vědecký a programový výbor
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
recenzovaný sborník


Přidáno dne: 07. května 2024 v 00:00

Kategorie:

Lékařství, zdravotnictví, Conference Series LLC Ltd, 10. října 2024