SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

113 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

  • June 24 - 26, 2024
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 


Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Člověk, stavba, územní plánování 18 (ČSÚP 18)

Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky. Konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující:

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy

ČLOVĚK
vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby

STAVBA
městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství

Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Pořadatel:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Místo konání:

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

Termín konání:

21.11.2024 - 21.11.2024

Web konference:

uzemi.eu/akce/konference/clovek-stavba-a-uzemni-planovani/

Oborové zaměření konference:

Dějiny, kultura, Ekologie, Geografie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Ostatní, Stavebnictví

Parametry konference:

vědecká
doktorandská
vědecký a programový výbor
sborník s ISBN po ukončení
recenzovaný sborník
vybrané příspěvky budou dále zveřejněny
účastnický poplatek


Přidáno dne: 05. května 2024 v 00:00

Kategorie:

Dějiny, kultura, Ekologie, Geografie, Sociologie, humanitní a sociální vědy, Ostatní, Stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 21. listopadu 2024