SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

73 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2022, vol. XIII.

  • December 19 - 21, 2022
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků

Ústav řízení a ekonomiky podniku pořádá odbornou konferenci z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Konference má svůj vlastní sborník s ISBN. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie a v posledních letech rovněž Západočeská univerzita v Plzni.

Main organise:

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Town where the conference is held:

Plzeň, Czech Republic

Dates:

06.10.2022 - 06.10.2022

Conference patronage:

Ústav řízení a ekonomiky podniku - fakulta strojní ČVUT v Praze

Co-organiser:

Západočeská univerzita v Plzni; Vysoké učení technické v Brně;

Conference partners:

MM Průmyslové spektrum; CTP Engineering; Svaz strojírenské technologie

Contact:

iivrpp@fs.cvut.cz

Conference web:

rep.fs.cvut.cz/konference/

Subject specialisation of the conference:

Economy, Banking, Finance, Management, Marketing , Industry, Technologies

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
reviewed volume
collected papers will be further published


Added on: 15. August 2022 v 00:00

Category:

Economy, Banking, Finance, Management, Marketing , Industry, Technologies, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, October 06, 2022