SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

162 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

  • June 24 - 28, 2019
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL KONFERENCE

Technická univerzita v Liberci

PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY/ Platform for Presenting Primary and Preprimary Pedagogy

Konference je příležitostí k vzájemnému setkání akademických pracovníků, doktorandů, učitelů základních a mateřských škol a studentů učitelských oborů. Vítány jsou příspěvky a diskuse na téma teorie a praxe v primárním a preprimárním vzdělávání, přípravy a vzdělávání učitelů a vývoje primární a preprimární pedagogiky.

Pořadatel:

Technická univerzita v Liberci

Místo konání:

Liberec, Czech Republic

Termín konání:

17.10.2018 - 19.10.2018

Záštita:

pod záštitou děkana FP TUL Prof. RNDr. Jana Picka, CSc.

Kontakt:

konference5P@tul.cz

Web konference:

petp.tul.cz

Oborové zaměření konference:

Pedagogika

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
doktorandská
vědecký a programový výbor
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
sborník s ISBN po ukončení
recenzovaný sborník
účastnický poplatek


Přidáno dne: 28. května 2018 v 10:33

Kategorie:

Pedagogika, Technická univerzita v Liberci, 17. října 2018