SCIRESCO

SCIRESCO | univerzitní vědecké konference na jednom místě...

univerzitní konference | vědecké workshopy

English   CZ

MENU

V databázi SCIRESCO je aktuálně

179 aktivních pozvánek na vědecká

odborná setkání.

ČASOVĚ NEJBLIŽŠÍ KONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

  • June 24 - 28, 2019
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL KONFERENCE

Slezská univerzita v Opavě

Mezinárodní odborná a vědecká konference s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání

VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ se záštitou rektora univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., v rámci realizovaného projektu OP VVV Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) pořádá ve čtvrtek 11. dubna 2019 mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání.

Konferenční sekce:
• KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CESTY V REZIDENCIÁLNÍM SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY V ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
• KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pořadatel:

Slezská univerzita v Opavě

Místo konání:

Opava, Czech Republic

Termín konání:

11.04.2019 - 11.04.2019

Záštita:

rektor Slezské univerzity v Opavě

Partneři konference:

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowej, Polsko

Zaklad Pedagogiki Specjalnej, Wydzial Nauk Spolecznych, Uniwersytet Opolski, Polsko

Wydzial Nauk Spolecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polsko


Kontakt:

Mgr. Ludmila Tesařová, věcná projektová manažerka
e-mail: ludmila.tesarova@fvp.slu.cz

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., odborný garant a hlavní řešitel projektu
e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

Web konference:

http://www.slu.cz/fvp/cz/inkluzekonference

Oborové zaměření konference:

Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Psychologie

Parametry konference:

vědecká
mezinárodní
vědecký a programový výbor
více jednacích jazyků
příjem příspěvků
sborník s ISBN po ukončení
recenzovaný sborník
vybrané příspěvky budou dále zveřejněny
kooperující journaly, indexace


Přidáno dne: 10. ledna 2019 v 00:00

Kategorie:

Sociologie, humanitní a sociální vědy, Pedagogika, Psychologie, Slezská univerzita v Opavě, 11. dubna 2019