SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

186 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE 2019

  • June 24 - 28, 2019
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants
  • Call For Papers

 

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

Technická univerzita v Liberci

PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY/ Platform for Presenting Primary and Preprimary Pedagogy

Konference je příležitostí k vzájemnému setkání akademických pracovníků, doktorandů, učitelů základních a mateřských škol a studentů učitelských oborů. Vítány jsou příspěvky a diskuse na téma teorie a praxe v primárním a preprimárním vzdělávání, přípravy a vzdělávání učitelů a vývoje primární a preprimární pedagogiky.

Main organise:

Technická univerzita v Liberci

Town where the conference is held:

Liberec, Czech Republic

Dates:

17.10.2018 - 19.10.2018

Conference patronage:

pod záštitou děkana FP TUL Prof. RNDr. Jana Picka, CSc.

Contact:

konference5P@tul.cz

Conference web:

petp.tul.cz

Subject specialisation of the conference:

Pedagogy

Parameters of the conference:

scientific
international
for Ph.D. students
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
attendance fee


Added on: 28. May 2018 v 10:33

Category:

Pedagogy , Technická univerzita v Liberci, October 17, 2018