SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

187 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Detail konference

Detail vyhledané konference: zobrazit všechny konference v databázi SCIRESCO

DETAIL OF THE CONFERENCE

Slezská univerzita v Opavě

Mezinárodní odborná a vědecká konference s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání

VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ FAKULTY VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ se záštitou rektora univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., v rámci realizovaného projektu OP VVV Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) pořádá ve čtvrtek 11. dubna 2019 mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání.

Konferenční sekce:
• KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CESTY V REZIDENCIÁLNÍM SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
• SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY V ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
• KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Main organise:

Slezská univerzita v Opavě

Town where the conference is held:

Opava, Czech Republic

Dates:

11.04.2019 - 11.04.2019

Conference patronage:

rektor Slezské univerzity v Opavě

Conference partners:

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowej, Polsko

Zaklad Pedagogiki Specjalnej, Wydzial Nauk Spolecznych, Uniwersytet Opolski, Polsko

Wydzial Nauk Spolecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polsko


Contact:

Mgr. Ludmila Tesařová, věcná projektová manažerka
e-mail: ludmila.tesarova@fvp.slu.cz

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., odborný garant a hlavní řešitel projektu
e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

Conference web:

http://www.slu.cz/fvp/cz/inkluzekonference

Subject specialisation of the conference:

Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Psychology

Parameters of the conference:

scientific
international
scientific and programme committee
multiple languages of negotiation
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
cooperating journals, papers indexation


Added on: 10. January 2019 v 00:00

Category:

Sociology, Human & Social Sciences, Pedagogy , Psychology, Slezská univerzita v Opavě, April 11, 2019